Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Ledning, Logistik
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Friluftsliv, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som taktisk operativ officer inom markstridsfunktionen arbetar du som chef vid ett markstridsförband. Du kommer att arbeta både nationellt och internationellt och ditt ansvar spänner över såväl människor och liv som materiel.

Du börjar din anställning med en inriktning mot ställföreträdande plutonchef, och deltar i utbildningen och samträningen av ett förband där du har nära kontakt med dina soldater. Tillsammans övar och tränar ni – allt från hinderbana till att genomföra stridsskjutningar inför kommande insatser.

Din arbetsmiljö kan variera från kontorsmiljö till skog, från stad till bergsby, från fjäll till öken. Du kommer att jobba i skiftande väderförhållanden och klimat, och kan få sova i ett stridsfordon ena natten, under en gran nästa.

Arbetet som markstridsofficer är både fysiskt och psykiskt krävande. Du ska springa, krypa, åla dig fram samtidigt som du bär på vapen och skyddsutrustning. Samtidigt samarbetar du och leder andra människor hela tiden. Både din sociala och kommunikativa förmåga sätts ständigt på prov och du måste vara en god ledare med stor personlig mognad.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , ,

Om utbildningen

För att bli markstridsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet.

Under den termin fyra och fem utbildas du på någon av stridsskolorna – Markstridsskolan i Skövde eller Kvarn, Sjöstridsskolan i Karlskrona, Luftstridsskolan i Uppsala – eller någon fack- och funktionsskola inom armén. Den sjätte termin är du återigen tillbaka på Karlberg.

Min väg till markstridsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär