Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Friluftsliv, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som officer vid en basenhet i flygvapnet leder du soldater i säkerhetsförbandstjänst. Tillsammans med specialistofficerare utbildar och leder ni upp till 30 soldater. Du ser till att din enhet har rätt personal på rätt plats och att alla övas för att kunna ta mer ansvar och lösa mer komplexa uppgifter.

Flygbassäkerhetsförbandet eller strilsäkerhetsförbandet som du leder har sina arbetsuppgifter på och runt en flygbas. Jobbet är inriktat på försvar, säkerhet och bevakning.

Som officer är en viktig del av ditt jobb att utbilda soldater och kollegor. Du kommer med tiden också ha personalansvar för din pluton, medan specialistofficerare hanterar uppgifter som till exempel träning.

Du börjar anställningen som instruktör. Du deltar i utbildningen och samträningen av ett förband där du har nära kontakt med dina soldater. Tillsammans tränar ni inför kommande insatser. Det innebär allt från hinderbana till att genomföra stridsskjutningar.

Arbetet som markstridsofficer är både fysiskt och psykiskt krävande. Du ska kunna springa, krypa, åla dig fram och samtidigt bära på vapen och skyddsutrustning.

Du samarbetar med och leder andra människor hela tiden. Både din sociala och kommunikativa förmåga sätts ständigt på prov.

Efter ett par år i jobbet har du utvecklats och tränats i din roll och kanske även varit på internationell insats. Du vidareutbildar dig över tiden för att exempelvis kunna vara redo för högre officersprogram.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , ,

Om utbildningen

För att bli markstridsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg i Stockholm och läser grunderna i officersprogrammet.

Termin fyra och fem består av verksamhetsförlagd utbildning. Då utbildas du funktions- och befattningsinriktat på ett förband.

Den sjätte terminen återvänder du till Karlberg.

Vanliga frågor om Markstridsofficer flygvapnet

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till markstridsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär