Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Officer, Specialistofficer
 • Orter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Logistik
 • Arbetsområden: Teknik
 • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I arbetet som officer med teknisk inriktning är du teknisk chef för exempelvis en pluton eller ett kompani. Du arbetar både nationellt och internationellt.

Du utbildar soldater och kollegor både i mer allmänna ämnen och det som har direkt att göra med ditt tekniska skrå. Det kan exempelvis vara:

 • hjul- och bandfordon
 • bepansrade fordon
 • lastbilar
 • vapenmateriel
 • sambandsmateriel
 • optisk materiel

Du har även kompetens inom underhåll, reparationer och reservdelar. Du håller kontakt med verkstad och sköter uppföljning.

Din inriktning varierar

Dina arbetsuppgifter och din roll kan variera från förband till förband och beror främst på vad som din arbetsgivare efterfrågar.

Du kan exempelvis bli reparationsplutonchef eller arbeta på en kompani- eller bataljonsstab. Du kan arbeta i en verkstadshangar som ansvarig för produktionen eller inom Försvarsmaktens logistik med ansvar för förråd och materiel. Du kan också vara med i projektgruppen för ett särskilt system.

Du tillhör ett armé- eller flygförband och din arbetsplats består av såväl kontorsrum som verkstäder. Du kommer också att arbeta i fältmiljö.

Som person är du är intresserad, kunnig och uppdaterad om vad som händer inom den teknik som hör till ditt område. Du har en stor kontaktyta i den egna organisationen, med civila verkstadsentreprenörer och med underleverantörer av reservdelar.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 18-42 mån
 • Utbildningsplatser: , , , , , , , , , , , , ,

Om utbildningen

För att bli teknisk officer finns flera vägar att gå. Du kan antingen gå officersprogrammets militärtekniska profil teknisk tjänst, eller studera till specialistofficer.

Officersprogrammet

De första tre terminerna spenderar du på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm där du läser grunderna i Officersprogrammet.

Under termin fyra och fem utbildas du mot din befattning på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad.

Den sjätte och sista terminen är du tillbaka på Karlberg.

Specialistofficersutbildning

Under 1,5 år utbildas du på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad. Du lär dig både pedagogiska och teoretiska verktyg för att utbilda andra.

Min väg till teknisk officer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

Du kan antingen studera på officersprogrammet eller gå en specialistofficersutbildning.

Officersprogrammet, 3 år

Militärteknisk inriktning

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik.

Specialistofficersutbildning, 1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen.

 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär