Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer, Specialistofficer
  • Orter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Logistik
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I arbetet som officer med teknisk inriktning kommer du att arbeta som teknisk chef på olika nivåer, exempelvis för en pluton eller ett kompani. Inom ramen för insatsorganisationen arbetar du såväl nationellt som internationellt.

Inom stödorganisationen kommer du att utbilda både soldater och kollegor både i mer allmänna ämnen och i det som har direkt att göra med ditt tekniska skrå, som hjul- och bandfordon, bepansrade fordon såväl som standardlastbilar, vapenmateriel, sambandsmateriel och optisk materiel. Du kommer också ha kompetens inom underhåll, reparationer, reservdelar och ersättningsmateriel, kontakter med verkstad och uppföljning.

Dina arbetsuppgifter och din roll inom den tekniska inriktning du utbildat dig till kan variera mycket från förband till förband och beror främst på vad som efterfrågas av din arbetsgivare.

Du kan exempelvis bli reparationsplutonschef eller arbeta på en kompani- eller bataljonsstab, du kan arbeta i en verkstadshangar som ansvarig för produktionen på ett verkstadsgolv eller inom Försvarsmaktens logistik med ansvar för förråd och materiel. Du kan också vara med i projektgrupper som är kopplade till något särskilt materielsystem.

Du kommer att tillhöra ett arméförband eller flygförband och din arbetsplats är till stor del på ett regemente med både kontorsrum och verkstäder. Arbetsuppgifterna på regementet är relativt rutinartade, men du kommer också att arbeta under mer primitiva former i fältmiljö.

Som person är du är intresserad, kunnig och uppdaterad om vad som händer inom den teknik som hör till ditt område. Eftersom du har en stor kontaktyta – i den egna organisationen, med civila verkstadsentreprenörer och med underleverantörer av reservdelar – är det viktigt att du är socialt kompetent. Du bör också vara drivande så att inga åtaganden faller mellan stolarna.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18-42 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , , , , , ,

Om utbildningen

För att bli teknisk officer finns flera vägar att gå.  Du kan antingen gå officersprogrammets militärtekniska profil teknisk tjänst, eller studera till specialistofficer.

Officersprogrammet

Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet.

Under termin fyra och fem – utbildas du mot funktion och befattning på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Specialistofficersutbildning

Under 1,5 år utbildas du på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad och lär dig både pedagogiska och teoretiska verktyg för att utbilda andra och bli säker i din roll som specialist.

Min väg till teknisk officer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

Du kan antingen studera på officersprogrammet eller gå en specialistofficersutbildning.

Officersprogrammet, 3 år

Militärteknisk inriktning

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik.

Specialistofficersutbildning, 1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen.

 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär