Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som telekrigsofficer är det din uppgift att organisera, utbilda, träna samt verka med ett telekrigsförband. Du är chef eller har en ledande underrättelsebefattning i någon av de olika typerna av enheter.

Grunden i telekrigsförbandens arbete är signalspaning, det vill säga att utnyttja en motståndares signalering till att skapa underrättelser. Exempel på signalspaning kan vara att avlyssna kommunikation mellan motståndare eller att genom pejling bestämma deras läge. Ni kan också använda andra signaler som radar. Oavsett vilken teknik som används är målet att skapa en bild av motståndaren – en underrättelseprodukt. Denna produkt ska göra det möjligt för dig att som taktisk chef fatta rätt beslut.

I vissa enheter ingår även system för att aktivt bekämpa motståndarens signalering – så kallad telestörning. Störning ska göra det svårare för motståndaren att leda sin verksamhet. Även vilseledande signalering kan användas för att försöka lura fienden.

För att kunna fatta taktiska beslut för en telekrigsenhet måste du ha helhetsförståelse för de tele- och datatekniska system som används. Informationsflödet är stort och snabbt och felmarginalen i den resulterande underrättelseprodukten liten. Efter hand breddar du din kunskap inom telekrigsområdet – och även inom exempelvis underrättelsetjänst – ytterligare. Du behåller din roll som beslutsfattare, ledare och chef under hela din yrkesbana.

Eftersom internationella insatser är en naturlig del i varje telekrigsofficers karriär måste du kunna både verka i och leda markstrid samt vara fysiskt stark. De många olika områden som du som officer kan verka i gör att du även måste ha god förmåga att hantera nya miljöer med skiftande klimat, språk och kulturer. Du måste ha lätt för att anpassa dig och oavsett tid och plats driva arbetet framåt.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli telekrigsofficer läser du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet. Under termin fyra och fem utbildas du i funktion och befattning på ledningsregementet i Enköping. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Vanliga frågor om Telekrigsofficer

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till telekrigsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär