Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som telekrigsofficer är din uppgift att organisera, utbilda, träna och lösa uppgifter med ett telekrigsförband.

Grunden i telekrigsförbandens arbete är signalspaning. Det innebär att ni utnyttjar en motståndares signalering till att skapa ett informationsövertag. Exempel på signalspaning kan vara att avlyssna kommunikation eller genom pejling kunna avgöra var en motståndare befinner sig. Ni kan också använda andra signaler som exempelvis radar.

Oavsett vilken teknik ni använder är målet att skapa en bild av motståndarens verksamhet, en så kallad underrättelseprodukt. Den ska göra det möjligt för dig att som chef fatta rätt beslut.

Vissa telekrigsenheter har även system för att bekämpa motståndarens signalering, så kallad telestörning. Målet med en sådan störning är att göra det svårare för motståndaren att kommunicera och leda sin verksamhet. Även vilseledande signalering kan användas för att försöka desinformera en motståndare.

För att kunna fatta taktiska beslut för en telekrigsenhet måste du ha helhetsförståelse för de tele- och datatekniska system som används. Informationsflödet är stort, snabbt och felmarginalen liten.

Efter hand breddar du din kunskap inom telekrigsområdet och exempelvis underrättelsetjänst.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli telekrigsofficer läser du officersprogrammet med antingen krigsvetenskaplig eller militärteknisk profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet.

Under termin fyra och fem utbildas du i funktion och befattning på ledningsregementet i Enköping. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Vanliga frågor om Telekrigsofficer

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till telekrigsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär