Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Grunden i telekrigsförbandens arbete är signalspaning, det vill säga att utnyttja en motståndares signalering till att skapa underrättelser. Med avancerade tele- och datasystem skapas en bild av motståndaren – en så kallad underrättelseprodukt. Den hjälper den taktiska chefen att ta rätt beslut och ger korrekta fakta till de som sköter vapensystemen.

Som specialistofficer inom telekrig är du både operatör och instruktör inom ditt område såväl som i soldatfärdigheter.

Du kan också arbeta med telestörning, alltså att aktivt bekämpa motståndarens signalering. Störning ska göra det svårare för motståndaren att leda sin verksamhet. Även vilseledande signalering kan användas för att försöka lura fienden.

Som specialistofficer inom telekrig mark har du en nyckelroll i våra telekrigsförband. Du är expert på en eller flera tekniker, deltar i insatser och arbetar med utbildning och utveckling på hemmaförbandet.

Internationella insatser är en naturlig del i din karriär så det är viktigt att du har god förmåga att verka i markstrid liksom bra fysik. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som specialistofficer får du först en grundläggande telekrigsutbildning för att sedan successivt fördjupa dig inom ett specialområde.

Du utbildas vid Ledningsskolan vid Ledningsregementet i Enköping. Din utbildning består av två huvuddelar där den första är gemensam för alla utbildningsinriktningar. Den andra delen utbildas du mot inriktningarna ledningssystem och informationsoperationer.

 

Genom att du under din tjänstgöring växlar mellan att utbilda dig själv och andra utvecklar du hela tiden din kompetens. Du kommer ofta att få pröva dina färdigheter såväl skarpt som i träning.

Exempel på kunskaper som du skaffar dig är systemfärdighet i mycket tekniskt avancerade telekrigssystem samt i främmande språk.

Min väg till specialistofficer telekrig

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär