Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Specialistofficer
 • Orter:
 • Verksamhetsområden: Armén
 • Arbetsområden: Fältarbete
 • Teman: Friluftsliv, Problemlösning
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som ammunitionsröjningsofficer är det din uppgift att oskadliggöra explosiva föremål för att exempelvis skydda civila eller för att göra det möjligt för andra förband att kunna ta sig fram säkert.

Du deltar vid både planering, genomförande och uppföljning av förbandets ammunitionsröjningsverksamhet.

Du kan komma att samarbeta med andra myndigheter, organisationer såväl som andra förband.

Hemma i Sverige kan du få i uppgift att oskadliggöra ammunition på militära övningsfält eller att hjälpa Polisen med ammunitionsröjning.

Efter genomförd utbildning till ammunitionsröjningsofficer blir du chef eller ställföreträdande chef för en grupp som jobbar inom någon av följande tre inriktningar:

 • Röjning av minor
 • Röjning av vanlig ammunition (CMD)
 • Röjning av hemmagjorda sprängladdningar (IEDD).

Du ser också till att förbandet behåller sin förmåga, det kan exempelvis vara genom att utbildningar och övningar inom ammunitionsröjning.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 18 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli ammunitionsröjningsofficer läser du utbildningen till stabsofficer EOD (ammunitionsröjning).

Du får lära dig att stödja förbandet med planering, genomförande och uppföljning av ammunitionsröjningsverksamhet. 

Min väg till ammunitionsröjningsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär