Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Maskinteknik, Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Vilken typ av bro ska byggas beror på hur det ser ut på platsen. Är det en bred älv eller flod kan ni bygga en flytande bro som kan vara flera hundra meter lång. Är avståndet kortare, saknar vatten eller har branta kanter bygger ni en fast bro istället.

Broarna kan både vara flytande och fasta och kan ni kan behöva bygga upp dem på kort tid, allt ifrån från några minuter, upp till 90 minuter. Broarna som byggs på kort tid måste ofta ersättas med en bro som tar längre tid att bygga, från några timmar till några dagar. Sådana broar kan ligga kvar en längre tid.

Egenskaper som personlig mognad och lugn är högt värderade eftersom konstruktionerna du arbetar med är tunga, och ett stressat eller omoget beteende kan leda till allvarliga personskador.

Efter hand kommer du att börja jobba på din pluton/grupp med utbildning av soldater. Samtidigt görs en individuell plan för vilka kurser du ska gå för att kunna utvecklas vidare inom ditt område, få erfarenhet och lära dig mer om olika brosystem.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Grundutbildningen sker på kaserngård och i lektionssal som sedan tar dig till en fortsättningsutbildning i fält och utbildning för att träna i internationell miljö. Du måste vara motiverad och intresserad och ha en hög teknisk förståelse eftersom du ska kunna leda och utbilda andra på komplexa konstruktioner.

Efter utbildningen kan du söka anställning som brospecialist inom fältarbetsfunktionen vid Göta ingenjörregemente i Eksjö.

Min väg till brospecialist

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär