Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som driftledare är din huvuduppgift att driftleda ledningsstödsystem. Du kan arbeta på operativ eller taktisk nivå beroende på vilken inriktning du har.

Driftledaren planerar och leder ledningsstödsystem och ansvarar för att övervaka, felsöka och åtgärda problem med systemen. Du kommer ibland behöva arbeta under stress och psykisk belastning, vilket ställer krav på din uthållighet, samarbetsförmåga och ordningssinne.

Utöver driftledning stöttar du ledningssystemfunktionen inom din egna organisation. Du bidrar exempelvis med underlag till planering och insatsledning men även genom att handlägga och bereda ledningssystemärenden. Du kommer också att medverka i utvecklingen av ledningssystemet.

Du blir specialistofficer och kommer självständigt kunna analysera och lösa uppgifter på såväl delsystem- som systemnivå.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som driftledare går du en specialistofficersutbildning med inriktning mot ledningssystem samt nivåhöjande utbildning till angiven nivå/tjänstegrad.

Specialisera dig inom en inriktning

Vill du utveckla dig inom området kan du kan specialisera dig som driftledare för taktiska eller operativa ledningssystem.

Min väg till driftledare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär