Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som eldledningsofficer lokaliserar, identifierar och mäter du in mål för att kunna bekämpa dem med granatkastare och artilleri. Du ger eldorder till artilleri- och granatkastarenheterna. Eldlednings- och granatkastargrupperna jobbar nära tillsammans och fungerar understödjande till stridande förband.

Din viktigaste uppgift är att upptäcka och identifiera mål med olika typer av mätinstrument, samt att leda in granatkastareld och artillerield mot de upptäckta målen. Med hjälp av instrumenten mäter du avstånd, vinklar, och hastighet.

Du fungerar som instruktör och utbildar soldater mot de befattningar som finns i en eldledningsgrupp, exempelvis eldledningsbiträde, eldledningssignalist och förare. Inom tung mekaniserad bataljon utbildar du även skytten på stridsfordonet.

Arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande. Det är tungt att förflytta mätinstrument och sambandsutrustning. Du kommer att göra många olika typer av mätningar, som kommer sätta dina kunskaper i matematik och huvudräkning på prov.

Som eldledningsofficer måste du också kunna hantera mycket information. Du lyssnar ofta på en eller två olika radiofrekvenser, samtidigt som du leder en vagn eller grupp i arbetet.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,

Om utbildningen

För eldledningsofficer finns inriktningarna tung eller lätt mekaniserad bataljon. Inom inriktningen tung mekaniserad bataljon använder ni stridsfordon och inom lätt mekaniserad bataljon färdas ni med bandvagn eller motsvarande fordonstyper, det vill säga splitterskyddade hjulfordon av olika slag.

Du genomför din utbildning vid Markstridsskolan, MSS, i Kvarn.

Min väg till eldledningsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär