Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Artilleri
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

En eldledningsgrupp har till uppgift att lokalisera mål för att dessa ska kunna bekämpas med indirekt eld från flygplan, artilleri, granatkastare men även direktriktade vapen.

Du börjar din karriär som ställföreträdande chef för en eldledningsgrupp. I din roll ansvarar du för gruppens materiel och att leda den indirekta elden. Arbetet ställer krav på initiativförmåga, noggrannhet och att du klarar av att göra flera saker samtidigt. Som eldledningsgruppchef måste du dessutom kunna fatta snabba beslut.

En lätt eldledningsgrupp jobbar enskilt, ett jobb som kräver att du är mycket fysiskt uthållig och självständig.

En medeltung eldledningsgrupp jobbar tillsammans med ett mekaniserat förband och i ofta från eldledningspansarbandvagn (EPBV). Det ställer högre krav på simultankapacitet och stresstålighet då du kan lyssna på fler radionät samtidigt som ni måste samarbeta med det mekaniserade förbandet.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningsinriktningen för att bli eldledningsofficer under specialistofficersutbildningen heter artilleri.

Utbildningen pågår under tre terminer. De två första studerar du vid Markstridsskolan i Kvarn. Utbildningen fokuserar på krigsvetenskap, militärteknik, pedagogik, ledarskap under påfrestande förhållanden och fysiskt stridsvärde, teori varvas med praktik. 

Den sista terminen läser du vid Artilleriets stridsskola i Boden. Nu får du fördjupade kunskaper inom indirekt eld och den roll du kommer att ha i händelse av krig.

När du är klar med utbildningen påbörjar du din anställning vid Artilleriregementet (A 9) i Boden.

Karriärvägar

När du har skaffat dig mer erfarenhet kan du bli chef och ansvara för att leda flygunderstödet, det vill säga den som har direktkontakt med flygplanen. Du utbildas då till forward air controller (FAC) vid A 9.

Du kan också avancera mot ställföreträdande plutonchef eller en stridsledande befattning, till exempel för artilleriets sensorer.

Min väg till eldledningsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär