Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Logistik
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Flyg, Maskinteknik, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift är att se till att Försvarsmaktens flygförband har tillgång till fungerande flygplan och obemannade luftfarkoster, så kallade UAV:er. Ditt arbete kan delas in i tre huvudsakliga områden:

Klargöringstjänst

Klargöringstjänst är de åtgärder som görs på flygplan före och efter varje flygning. Det kan exempelvis vara att fylla på bränsle och olja samt kontrollera att flygplanet har rätt beväpning för uppdraget.

Avhjälpande underhåll

Innebär att du hittar eventuella fel och identifierar orsaken för att sedan laga det som behövs.

Förebyggande underhåll

Innebär att åtgärda fel innan de uppstått. Hur ofta en del byts ut styrs bland annat av hur mycket flygplanet använts. Vissa delar byts ut när de har suttit monterade ett visst antal flygtimmar, andra skickas till verkstad för inspektion och monteras därefter tillbaks.

Du jobbar på en av Försvarsmaktens flygflottiljer i Sverige men kan ibland också delta vid internationella övningar tillsammans med andra länder. Arbetet med det flygtekniska underhållet sker mestadels i grupp men du har alltid ett stort eget ansvar. Arbetet sker inomhus i en flyghangar, ute på en flygplats eller en landningsbana någonstans.

Vid alla jobb, stora som små, ska du alltid följa en viss rutin från start till slut. Det är en mycket viktig del av flygsäkerheten och därmed avgörande i ditt yrke som flygtekniker. Som person måste du därför vara mycket noggrann. Du har ett betydande ansvar och måste förutom kunnande och intresse ha en hög grad av flygsäkerhetsmedvetande.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 30 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen startar i augusti varje år och inleds med en termin på Militärhögskolan Halmstad. Därefter följer två terminer på Försvarsmaktens tekniska skola, som också ligger i Halmstad.

Efter att ha tagit examen fortsätter du utbildningen, men som anställd. Du får alltså lön samtidigt som du läser ytterligare en termin på FMTS och en termin på det förband du kommer att arbeta på. Detta är den grundläggande flygtekniska utbildningen. Nästa steg är att du påbörjar en praktik som pågår under totalt två år.

Som utbildad flygtekniker kan du sedan utvecklas mot färdmekaniker och flygmaskinist. 

Färdmekaniker

En färdmekaniker ansvarar för tekniskt underhåll av flygplan på mark samt är en del av besättningen i flygande tjänst. Detta innebär att du tillhör flygunderhållsorganisationen i teknikertjänsten på mark och den flygoperativa organisationen när du är i flygande tjänst.

Beroende på typ av tjänst ställs olika krav på behörighet och ytterst ansvarig skiljer sig åt.

Flygmaskinist

En flygmaskinist ingår i flygbesättningen på transportflygplan (TP84). Här ansvarar du för luftvärdighet, alltså att flygplanet uppfyller de säkerhets- och tekniska krav som krävs för att få flyga.

Flygmaskinisten tillhör den flygoperativa organisationen och bakgrunden är flygtekniker med lägst B1-behörighet för TP84. Flygmaskinisten rekryteras alltså ur flygunderhållsorganisationen men tillhör den flygoperativa organisationen efter slutförd utbildning. 

Som flygtekniker kan du även bli specialistofficer som innebär att du går en specialistofficersutbildning där du fokuserar på området flygteknik.

Min väg till flygtekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär