Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Specialistofficer
 • Orter: , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Logistik
 • Arbetsområden: Teknik
 • Teman: Flyg, Maskinteknik, Service
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som helikoptertekniker vid ett flygunderhållskompani inom två huvudsakliga områden: klargöringstjänst och underhåll på helikoptrarna.

Huvuduppgiften för dig som helikoptertekniker är att se till att helikopterförbanden har fungerande helikoptrar och basmateriel. Flygmaterielen och din arbetsplats i hangaren på hemmaplan håller mycket hög standard. Det är en teknisk miljö med mycket elektronik, mekanik och verktyg.

Alla arbeten på helikoptern utförs enligt detaljerade föreskrifter som oftast är på engelska. För att kunna utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt måste du ha en väletablerad systemkännedom.

En stor del av tjänsten består också av underhållsdokumentation – att dokumentera det du själv gör på helikoptern. När du får en uppgift tar du fram de föreskrifter som beskriver hur jobbet ska göras och det är av yttersta vikt att inte missa något. Vad behöver du förbereda innan du byter en specifik del? Vilka efterkontroller måste göras?

Att ständigt upprätthålla hög flygsäkerhet är A och O för dig som helikoptertekniker. För detta krävs noggrannhet och en ansvarskänsla utöver det vanliga, och framför allt ett väl utvecklat säkerhetstänkande. Insatsverksamheten bedrivs i små arbetslag där teknikerna arbetar självständigt i tillfälligt upprättade hangarer både nationellt och internationellt.

Målsättningen är att Helikopterflottiljens tekniker ska ha ett flygtekniskt certifikat (B1) efter genomförd grundutbildning. Detta ger dig befogenheten att egenhändigt signera och leda flygunderhållsarbeten.

Som helikoptertekniker kan du jobba på orterna Luleå, Linköping och Ronneby.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 30 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen startar i augusti varje år och inleds med en termin på Militärhögskolan Halmstad, och följs av två terminer på Försvarsmaktens tekniska skola som också ligger i Halmstad.

Efter att ha tagit examen fortsätter du utbildningen, men som anställd. Du får alltså lön samtidigt som du läser ytterligare en termin på FMTS och en termin på det förband du kommer att arbeta på. Detta är den grundläggande flygtekniska utbildningen. Nästa steg är att du påbörjar en praktik som pågår under totalt två år.

Inriktningar

Det finns tre utvecklingsvägar att tillgå efter grundutbildningen inom yrket:

 • Färdmekaniker/tekniker i flygtjänst
 • Avionik/eltekniker
 • Flygmaterieltekniker

Min väg till helikoptertekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär