Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Specialistofficer
 • Orter: , ,
 • Verksamhetsområden: Marinen
 • Arbetsområden: Dykeri
 • Teman: Extrema utmaningar, Fartyg/hav
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
5/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som marin EOD-operatör arbetar du med Explosive Ordnance Disposal, vilket betyder ammunitionsröjning på land och i vatten. Arbetet går ut på att genom ammunitionsröjning skapa säkerhet och rörlighet för egna förband. Det kan exempelvis innefatta att röja terroristbomber, minor och oexploderad ammunition till havs, hamnar, ombord på fartyg och på land.

EOD-enheter ingår i alla pågående internationella insatser, och löser dessutom varje år ungefär femtio skarpa ammunitionsröjningsuppgifter i Sverige. Som EOD-operatör genomför du också miljöoperationer för att kartlägga, dokumentera och röja dumpad ammunition.

I ditt arbete som specialistofficer och marin EOD-operatör ingår att dyka, hantera sprängämnen, identifiera och dokumentera objekt. När ni stöter på oexploderad ammunition eller minor röjer ni objekten. Att röja innebär allt från att spränga eller slå sönder till att återsäkra det.

Du dyker, hanterar sprängämnen, identifierar och dokumenterar objekt. Arbetet är materieltungt på en hög teknisk nivå. Du arbetar med magnetfältdetektorer, minsökare, sonarsystem och autonoma farkoster.

Ditt säkerhetstänk är oerhört viktigt. Du håller dig insatt i säkerhetsinstruktioner och reglementen för att kunna bedöma och hantera de risker du utsätts för.

En stor det av verksamheten är så kallad "blåljusverksamhet", vilket kan innebära snabba tempoväxlingar, till exempel vid en förändrad hotbild. Du måste också kunna fungera bra i en liten grupp, där ni litar fullkomligt på varandra och med tiden kommer varandra nära.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 18 mån
 • Utbildningsplatser: , , ,

Om utbildningen

En marin EOD-operatör är en röjdykare som vidareutbildats till specialistofficer med en fördjupande utbildning. Om du vill bli marin EOD-operatör kommer du alltså först genomföra röjdykarutbildningen innan du vidareutbildas inom marin EOD.

Utbildningspaketet för en EOD-operatör omfattar bland annat:

 • röjdykarutbildning
 • ammunitionsröjningsutbildning på land och under vattnet
 • stridsutbildning
 • sjukvårdsutbildning
 • fordons- och båtutbildningar.

Det finns hur mycket som helst att lära och med tiden kommer du att bli expert på allt som har med ammunition och röjning att göra.

Min väg till marin EOD-operatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär