Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Specialistofficer
 • Orter: , , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet
 • Arbetsområden: Fältarbete
 • Teman: Flyg, Fordon/maskiner, Säkerhet
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
4/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

R3-enhetens huvuduppgifter är att rädda, röja och reparera. Det handlar om att rädda liv och utrustning vid olyckor och attacker samt röja minor och ammunition. Din enheten kan snabbt reparera flygplatsen. Som specialistofficer är du expert på all utrustning och leder R3-soldaterna i deras arbete.

Flygplatsräddningstjänsten ansvarar för så kallad 90-sekundersberedskap. Det innebär att en räddningsinsats ska påbörjas inom 90 sekunder efter att det larmats om en olycka.

I rollen som flygplatsräddningsledare är du i beredskap stor del av dygnet. Utöver det lägger du tid på övningar eller vidareutbildning. Det kan till exempel handla om att träna soldater på brandsläckning i stora flygplan, då de tränar på att utrymma planet och släcka elden. Ni övar också på att hantera trafikolyckor och ta loss någon som sitter i kläm.

Som R3-specialistofficer kan du också arbeta som fälthållningsledare, vilket innebär att du i första hand leder maskinförare. Det kan vara allt från en lastbil med släp, till grävmaskiner, hjullastare och betong- och motorsågar.

Det är du som ser till att landningsbanan går att använda – oavsett väder, olyckor eller om flygplatsen har attackerats. Under vinterhalvåret handlar det även om att röja flygfältet från snö så att planen kan starta och landa riskfritt.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 27 mån
 • Utbildningsplatser: , , ,

Utbildningen var en ofantligt lärorik period av mitt liv som jag kommer ta med vidare

Therese Karlsson

Om utbildningen

Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och bedrivs på Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och yrkesspecifika kunskaper.

R3-specialistofficerens uppgift är att rädda liv och utrustning och se till att flygplatsen kan hållas i drift vad som än händer. R3 betyder räddning, röjning och reparation.

Termin 1
Första terminen genomförs på Militärhögskolan. Du läser krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, strategi och folkrätt, språk och fysiskt stridsvärde.

Termin 2
Nästa termin genomför du på Luftstridsskolan och R3-skolan i Halmstad. Det är nu du framför allt lär dig att hantera de fordon du kommer att arbeta med. Utbildningen består i stort av körkortsutbildning/förarbevis på lastbil, hjullastarutbildning, trupputbildning och skjutledare utbildning för skjutbana.

Termin 3
Sista terminen genomför du på Luftstridsskolan och R3-skolan tillsammans med andra kadetter. Terminen består av taktikutbildning, CBRN, sprängtjänst, stridsutbildning, utbildning på flygvapnets bepansrade hjullastare (ammunitionsröjningsfordon) med tillhörande system samt slutövning.

Vidareutbildning
Du har även möjlighet att vidareutbilda dig inom många olika områden, bland annat:

 • ammunitionsröjning
 • nukleära, biologiska och kemiska ämnen
 • transport av farligt gods
 • olycks- och brandförebyggande
 • riskhantering och säkerhet

Min väg till R3-specialistofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär