Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

På fartyget är det du som är experten inom området systemteknik och du har ett stort tekniskt intresse och kunskap. I jobbet kommer du även att utbilda andra sjömän och officerare i både teknik och sjömanskunskap. Det finns två inriktningar som specialistofficer och systemtekniker.

Systemtekniker sjö

Du sköter drift och underhåll av exempelvis lednings-, radar-, eldlednings-, el- och undervattenssystem på olika fartyg. Tillsammans med vapenteknikern och skeppsteknikern ansvarar ni för att fartygets olika system alltid fungerar. Du måste kunna läsa och förstå tekniska beskrivningar och manualer liksom fixa fram reservdelar.

Systemtekniker ubåt

Din huvuduppgift som specialistofficer och systemtekniker på en ubåt är att se till att alla elektroniska system ombord fungerar. Allt från sonarsystemet, som används för att lyssna på ljud under vattnet, till radar-, eldlednings- och radiokommunikationssystemen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

Utbildningen för specialistofficerare med inriktningen systemtekniker genomförs vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad samt vid Sjöstridsskolan i Karlskrona.

När du väl börjar arbeta kan du läsa vidare för att utvecklas i de system du ska jobba med.

För systemtekniker på ubåt finns det särskilda krav som du kan läsa om här nedan.

Min väg till systemtekniker ubåt

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär