Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Luftstrid - mark
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för dig som är specialistofficer vid luftvärnet är att vid en insats tillsammans med din grupp skydda egna markförband, camper och civilbefolkning mot luftangrepp. Ni jobbar med att lokalisera luftfarkoster med olika sensorsystem.

Du arbetar som sensorledare i tekniskt avancerade radarsystem. Det är radarsystemen som är ditt främsta verktyg när du övervakar luftrummet för att upptäcka fientliga flygplan, helikoptrar eller robotar.

Arbetet som specialistofficer med inriktningen luftvärn sensor är utmanande. Du bör vara stresstålig, lugn och stabil men också fysiskt stark. Det behövs när du leder och utbildar din grupp under övningar eller på vid insats nationellt eller internationellt.

Du har möjlighet att specialisera dig ytterligare inom ditt område via olika yrkes- och befattningskurser.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till specialistofficer inom luftvärn sensor är tre terminer lång.

De två första terminerna – den generella delen av utbildningen – genomförs på Markstridsskolan i Kvarn. Där studerar du huvudämnena krigsvetenskap, militärteknik, militärt ledarskap och fysiskt stridsvärde. Du får också lära dig agera instruktör.

Den sista terminen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Detta är den funktions- och befattningsspecifika delen av utbildningen. Du läser kurser som riktar sig mot din yrkesbefattning som specialistofficer inom luftvärn sensor.

Efter utbildningen blir du anställd på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser ytterligare specialisera dig inom ditt område.

Min väg till underrättelseledare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär