GU-F

Är du intresserad av bli specialist i Hemvärnet? Då kan du som medlem i en av frivilligorganisationerna genomföra grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F).

SKÖVDE 20081015 Värnpliktiga på P 4 får introduktionsutbildning till hemvärnet under pågående grundutbildning.
SKÖVDE 20081015 Värnpliktiga på P 4 får introduktionsutbildning till hemvärnet under pågående grundutbildning.
Foto: Olle Malmgren

Under 14 intensiva dagar lär du dig allt från hur Försvarsmaktens värdegrund till hur du använder din utrustning,  hur du skyddar dig själv och dina kamrater. Du får lära dig mycket om dig själv och om hur det är att lösa uppgifter i grupp tillsammans med andra som också vill göra en viktig samhällsinsats. Utbildningsmålen är samma oavsett var du utbildar dig så att alla som genomför GU-F får samma grundkunskaper.


Under GU-F lär dig bland annat

 • Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekoder samt soldatregler.
 • Om lojalitet, ansvarskänsla och kamratskap.
 • Att använda uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder.
 • Att sätta upp en förläggning, resa tält, laga mat och sköta din hygien.
 • Att skydda dig själv, dina kamrater och din förläggning.
 • Att använda ditt vapen.
 • Att ge första hjälpen och använda sjukvårdsmaterial.
 • Att släcka bränder och skydda dig mot olika kemiska och nukleära stridsmedel.

Vad händer efter GU-F

Efter genomförd GU-F fortsätter din utbildning till en specialistbefattning. Det kan vara sambandsutbildning, stabsutbildning, fordonsutbildning, navigationskunskap bland annat. Efter det blir du placerad i Hemvärnet som specialist.

När du fått din placering får du även kompletterande soldat- och specialistutbildning på ditt hemvärnsförband eller via utbildningar som de frivilliga försvarsorganisationerna arrangerar. 

När du är antagen som soldat och specialist samt har tecknat avtal med Hemvärnet ska du genomföra fyra eller åtta dagars avtalstid per år. Du genomför avtalsdagarna tillsammans med ditt förband under två större övningar.

Behörighetskrav

Du ska:

 • ha fyllt 18 år.
 • vara svensk medborgare. 
 • vara folkbokförd i Sverige.
 • vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Utbildningen kräver god fysik.

Ansök till GU-F

Du kan läsa mer om GU-F och ansöka på webbplatsen för frivilligorganisationernas utbildningar.

Läs mer och ansök