Villkor under GU-F

När du genomför GU-F får du fria resor till och från utbildningen. Du får också mat, boende och kläder under utbildningen. Du har rätt till fri sjukvård och akut tandvård.

Rekryter från Ledningsregementet äter lunch på Marma skjutfält.
Rekryter från Ledningsregementet äter lunch på Marma skjutfält.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Ersättning under GU-F

När du genomför grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) får du ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av en dagpenning. Den baseras på vad du har för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Dagpenningen betalas ut efter kurstiden och även för mellanliggande helg. Du får inte ersättning för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslutar GU-F.

Det är Försäkringskassan som fastställer vilket belopp du ska få. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats. Det finns en minimi- och maxnivå för beloppets storlek. Lägsta belopp är 130 kronor per dag.

Läs mer om ersättningen på Försäkringskassans webbplats.

Så får du ersättning

För att få ersättningen ska du följa de anvisningar du får från kursanordnande frivilliga försvarsorganisation. Du ska bland annat sända in aktuellt beslut på sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så att organisationen kan betala ut rätt belopp.

Försvarsutbildarnas webbplats kan du läsa mer om hur får din ersättning utbetald.

Rätt till ledighet för att gå GU-F

Du har rätt att få ledigt från ditt arbete för att gå GU-F enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten upp till sex månader.

Försäkring

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt grupplivförsäkring. Du är också försäkrad genom medlemskapet i din frivilliga försvarsorganisation.