Villkor under GU-F

När du genomför GU-F får du fria resor till och från utbildningen. Du får också mat, boende och kläder under utbildningen. Du har rätt till fri sjukvård och akut tandvård.

Rekryter från Ledningsregementet äter lunch på Marma skjutfält.
Rekryter från Ledningsregementet äter lunch på Marma skjutfält.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Ersättning under GU-F

När du genomför grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) får du ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av en dagpenning. Den baseras på vad du har för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Dagpenningen betalas ut under kurstiden och även för mellanliggande helger. Det är Försäkringskassan som fastställer vilket belopp du ska få. 

Så får du ersättning

För att få beloppet utbetalat ska du skicka in blanketten FK 5540 Inkomst och arbetstid till Försäkringskassan. Skicka med en kopia på ditt senaste lönebesked tillsammans med blanketten. Det betalas inte ut för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslutar en utbildning.

Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats. Det finns ett minimi- och maxgräns för hur stort beloppet kan vara. Lägsta belopp är 130 kronor om dagen.

Läs mer om ersättningen på Försäkringskassans webbplats.

Rätt till ledighet för att gå GU-F

Du har rätt att få ledigt från ditt arbete för att gå GU-F enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten upp till sex månader.

Försäkring

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt grupplivförsäkring. Du är också försäkrad genom medlemskapet i din frivilliga försvarsorganisation.