Villkor under GU-F

När du genomför GU-F får du fria resor till och från utbildningen. Du får också mat, boende och kläder gratis under utbildningen. Du har rätt till fri sjukvård och fri akuttandvård.

Foto: Lars-Eric Sundin/ Försvarsmakten

Ersättning under GU-F

När du genomför Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F, får du ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av en dagpenning. Dagpenningen baseras på vad du har för sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Dagpenningen betalas ut under kurstiden och även för mellanliggande helger. Det betalas inte ut för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslutar en utbildning.

Så får du ersättning

Det är Försäkringskassan som fastställer vilket belopp du ska få utbetalat. För att få beloppet utbetalat ska du skicka in blanketten FK 5540 Inkomst och arbetstid till Försäkringskassan. Skicka med en kopia på ditt senaste lönebesked tillsammans med blanketten.

Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats. Det finns ett minimi- och maxbelopp för hur stort beloppet kan vara.

Du som studerar eller är pensionär

Om du studerar eller är pensionär så får du minimibeloppet som ersättning.

Rätt till tjänstledighet för att gå GU-F

Du har rätt att få tjänstledigt från ditt arbete för att gå GU-F enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten upp till sex månader.

Försäkring

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Du är också försäkrad genom medlemskapet i din frivilliga försvarsorganisation. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.