Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum – FMUndSäkC

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, genomför utbildning och bedriver studier och försök inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst.

Nästa ansökningsperiod till militärtolksutbildningen kommer att vara under hösten 2018. Utbildningsstart är planerad till våren 2019.

Befattningar

Militärtolk

Militärtolken bidrar med sina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.