Norra militärregionen

Norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen utbildar personal till hemvärnsförbanden och leder dessa vid insatser.

Regionens stab finns i Boden. Överste Ulf Siverstedt är chef för Norra militärregionen.

Staben leder utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige.

En av militärregionens viktigaste uppgifter är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

I militärregionen finns följande utbildningsgrupper:

 • Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden
 • Norrbottensgruppen i Boden
 • Västerbottensgruppen i Umeå
 • Västernorrlandsgruppen i Härnösand
 • Fältjägargruppen i Östersund.

Det finns ett antal hemvärnsbataljoner:

 • Lapplandsjägarbataljonen
 • Gränsjägarbataljonen
 • Norrbottensbataljonen
 • Västerbottensbataljonen
 • Ångermanlandsbataljonen
 • Medelpadsbataljonen
 • Fältjägarbataljonen.

Befattningar

Säkerhetssoldat tillsammans med hund vid Livgardet.
Säkerhetssoldat

Som säkerhetssoldat är din uppgift att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt.

Sjukvårdare tar hand om skadad under Försvarsmedicincentrum sjukvårdsövning.
Sjukvårdare

Som sjukvårdare hjälper du legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade, sjuka och utmattade samt underhåller sjukvårdsutrustningen.