Norra militärregionen

Norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen utbildar personal till hemvärnsförbanden och leder dessa vid insatser.

Regionens stab finns i Boden. Överste Ulf Siverstedt är chef för Norra militärregionen.

Staben leder utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige.

En av militärregionens viktigaste uppgifter är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

I militärregionen finns följande utbildningsgrupper: Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Västernorrlandsgruppen i Härnösand och Fältjägargruppen i Östersund.

Det finns ett antal hemvärnsbataljoner: Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norrbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Ångermanlandsbataljonen, Medelpadsbataljonen och Fältjägarbataljonen.

Befattningar

Sjukvårdare tar hand om skadad under Försvarsmedicincentrum sjukvårdsövning.
Sjukvårdare

Som sjukvårdare hjälper du legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade, sjuka och utmattade samt underhåller sjukvårdsutrustningen.