Skånska Dragonbataljonen

Skånska dragonbataljonen (48.hemvärnsbataljon) är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet. Förbandet skyddar och bevakar över hela konfliktskalan – från fred till krig.

Befattningar