Andreas jobbar som teleingenjör fälttele hos FMTIS.

Systemingenjör/systemanalytiker

Som systemingenjör eller systemanalytiker jobbar du med att säkerställa att Försvarsmaktens system förvaltas och utvecklas, samt säkra att dessa fungerar och är säkra – för att skapa stabilitet i Försvarsmaktens dagliga arbete.

Civilanställd IT-personal.

Projektledare IT

Som projektledare inom IT planerar du, sammanhåller, koordinerar och följer upp genomförandet av IT-projekt i Försvarsmakten. Du blir en viktig del i att säkerställa att arbetet med Försvarsmaktens IT-system förvaltas korrekt.

IT försvarsförbandet. FMTM.

Utvecklare

Utveckla Försvarsmakten med hjälp av programmering, design och problemlösning. Förhindra komplexa säkerhetshot i kritisk infrastruktur och samhällsviktiga applikationer.