Pilot från F 21 på väg till Jas-flygplanet på den portugisiska flygbasen under övning Trident Juncture i Portugal i november 2015.

Stridspilot

Som stridspilot flyger du JAS 39 Gripen i olika flyguppdrag. Dina arbetsuppgifter varierar mellan jakt, attack och spaning.

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är din huvuduppgift flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Du deltar i uppdrag såväl nationellt som internationellt. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

FC 01 är en insats som stöder FN´s inspektörsorgan för kemiska stridsmedel OPCW med flygtransport. Den primära uppgiftenär att transportera personal ur OPCW från Larnaca till Beirut. Förbandet består av en C130 Herkules med besättning, underhållspersonal och stab och verkar från Larnaca, Cypern.

Transportpilot

Som transportpilot är din uppgift att transportera materiel och personal. Du arbetar också med luftlandsättning och taktisk transport.

Helikopterpilot

Helikopterpilot officer

Som helikopterpilot genomför du flyguppdrag som trupp- och materieltransport till svåråtkomliga områden, undsättning av skadad personal eller ubåtsjakt. Som officer inriktar du dig framöver till att axla uppgifter inom en flygledande befattning.

TUAV-pilot

TUAV-pilot

Som TUAV-pilot flyger du den fjärrstyrda flygfarkosten UAV03 Örnen. Du är flygsystemets övergripande befälhavare med samma ansvar som piloten i ett flygplan.

JAS 39 Gripen taxar in efter landning på Luleå flygplats under övningen ACE 17.

Flygingenjör i aktiv flygtjänst

Som flygingenjör i aktiv flygtjänst arbetar du med den senaste spjutspetstekniken för att sedan omsätta dina kunskaper i praktiken. Tyngdpunkten i yrket ligger inom flygtjänsten, framför allt de första åren då du arbetar på en av våra...