Transportflygpilot

Som transportflygpilot officer har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar.

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Stridspilot

Stridspilotens uppgifter är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken samt spaning med hjälp av olika sensorer.