Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Extrema utmaningar, Flyg
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som helikopterpilot arbetar du i stort sett alltid som en del i en besättning. I sin minsta sammansättning består den av två piloter, där den ena flyger och den andre stödjer med uppgifter som navigation, radiokommunikation och systemövervakning. I en större helikopter kan besättningen utöver de två piloterna bestå av en färdmekaniker, en dörrskytt och sjukvårdspersonal.

En välfungerande gruppdynamik med lagspelare som har stort förtroende för varandra och ödmjukhet inför uppgiften krävs för att arbetet ska fungera.

För att upprätthålla en hög kompetens är det viktigt att du ofta och kontinuerligt genomför flygövningar. Därför är ambitionen att du under en vanlig dag på ska kunna genomföra minst ett flygpass.

Dessutom förbereder du dig själv och dina arbetskamrater på kommande verksamhet genom fysisk träning, planering, taktikutveckling och flygsäkerhetsarbete. Det dagliga arbetet varierar i både intensitet och karaktär.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 66 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

På Försvarsmaktens pilotutbildning läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer.

Termin fem och sex är grundläggande helikopterflygutbildning som genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Som anställd fortsätter din utbildning i Bückeburg ytterligare fem månader för utbildning i bland annat mörkerflygning.

Sedan genomför du grundläggande taktisk flygutbildning på Flygskolan i Linköping. Här flyger du helikopter 15 och vidareutvecklar dina förmågor i mer avancerade flygprofiler. Efter det fortsätter samtliga med grundläggande flygslagsutbildning (GFSU). Nu fördjupar du dina kunskaper ytterligare som helikopterpilot.

Därefter genomför vissa piloter typinskolning på antingen helikopter 14 eller helikopter 16. Hur lång din utbildning är och var du tjänstgör beror på vilken helikoptertyp du utbildar dig mot.

Helikopterdivisionerna finns i Ronneby, Linköping och Luleå.

Hur ansöker jag?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

Karriärvägar som helikopterpilot

Du börjar som styrman i en helikopterbesättning. Som styrman är du en av två piloter i helikoptern. Du stödjer befälhavaren för att lösa uppgiften på bästa sätt. Arbetsuppgifterna varierar från uppdrag till uppdrag och från besättning till besättning.

Från styrman kan du efter några år i yrket bli befälhavare. Beroende på vilken av de två officerskategorierna du tillhör – specialistofficer eller taktisk officer – kan du välja olika inriktningar i din karriär.

Som specialistofficer kommer dina arbetsuppgifter fokusera på flygtjänsten och skarpa flyguppdrag. Framöver kan du utveckla dig till att bli exempelvis flyglärare eller testpilot.

Som taktisk operativ officer inriktar du dig istället mot att efter flera års flygtjänst axla uppgifter mot en flygledande befattning. Det kan exempelvis vara flygstyrkechef eller divisionschef. Som divisionschef leder du en division om 20-30 personer och beordrar andra att flyga, ett ansvarsfullt jobb som kräver stort förtroende.

Att arbeta som helikopterpilot innebär att du måste vara beredd att åka på insats utomlands. En insatsperiod kan sträcka sig upp till ett år, fördelat på flera perioder om åtta till tolv veckor vardera. Insatsperioderna varierar från fall till fall.

Svenska helikopterförband har tidigare varit insatta i Kosovo, Adenviken utanför Somalias kust och Afghanistan.

Min väg till helikopterpilot

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med pilottestet

För att bli antagen till pilotutbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till utbildningen.

Ansök till pilottest

Pilotutbildning

66 månader

Helikopterpilotutbildningen är uppdelad i flera block, där du först läser Försvarsmaktens pilotutbildning vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Du går också utbildning vid tyska arméflygskolan i Bückeburg. 

Sen fortsätter din flygutbildning på Flygskolan i Linköping. Därefter påbörjar du typinskolning på någon av helikoptertyperna. 

Hur lång din utbildning är beror på vilken helikoptertyp du utbildar dig mot.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär