Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Extrema utmaningar, Flyg
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Ditt arbete i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Därför flyger du regelbundet, dels i skarp verksamhet men även i övningar både i Sverige och internationellt.

Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form. 

Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklar hela tiden dina förmågor, både i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Dina flyguppdrag kommer att variera beroende på vilket flygsystem du är utbildad i men den internationella arenan är en naturlig del av transportflygpilotens arbetsfält.

Du kommer ha en viktig uppgift som pilot i uppdrag som last- och persontransporter, luftburen signalspaning eller att bistå människor som befinner sig i krigs-, kris-, eller nödsituationer.

Under de första åren är du styrman med ett nära samarbete med befälhavaren, kaptenen. Senare har du själv möjlighet att bli kapten. Du ingår i det team som utgör transportflygbesättningen. Teamets uppgifter kan vara att transportera materiel, personal eller att framföra något av de plan som arbetar med signalspaning och underrättelseinhämtning. 

I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga på prov. Utmaningarna är spännande och bidrar till din personliga utveckling. Ett stabilt psyke och god fysik är av yttersta vikt.

Efter ett antal år i yrket kommer du ha möjlighet att arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen, där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger kontinuerligt.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 54 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

På pilotutbildningen (Försvarsmaktens flygförarutbildning) läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer.

Termin fem och sex är grundläggande flygutbildning vid Flygskolan på Malmen i Linköping. Därefter tar du officersexamen och blir anställd.

Efter det följer ett halvår grundläggande taktisk utbildning i Linköping för att sedan fortsätta med drygt ett års utbildning på trafikflyghögskolan i Ljungbyhed.

När du har tagit dina civila flygcertifikat fortsätter utbildningen med typinskolning för den typ av flygplan som du ska arbeta i. Det kan vara något av följande:

Utbildningsorterna varierar mellan Linköping, Såtenäs, USA och Dubai beroende på aktuellt flygsystem.

HUR ANSÖKER JAG?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

Min väg till transportpilot

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med pilottestet

För att bli antagen till pilotutbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till utbildningen.

Ansök till pilottest

Transportpilotutbildning

54 månader

Som transportpilot utbildas du till officer samtidigt som transportpilot.

De första blocken av utbildningen genomförs i Stockholm och Linköping. Beroende på vilket flygsystem du utbildas inom sen kan utbildningsorterna variera mellan Linköping, Såtenäs, USA och Dubai. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär