Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Extrema utmaningar, Flyg
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Ditt arbete i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Därför flyger du regelbundet, dels i skarp verksamhet men även i övningar både i Sverige och internationellt.

Tiden på marken ägnar du åt planering och utvärdering av flyguppdrag. Du tränar för att hålla dig i god fysisk form. 

Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklar hela tiden dina förmågor, både i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Dina flyguppdrag kommer att variera beroende på vilket flygsystem du är utbildad i, men att jobba internationellt är en naturlig del för alla transportpiloter.

Som pilot deltar du i uppdrag som last- och persontransporter och luftburen signalspaning. Du kan också komma att bistå människor som befinner sig i krigs-, kris- eller nödsituationer.

Under de första åren är du styrman med ett nära samarbete med befälhavaren, kaptenen. Senare har du själv möjlighet att bli kapten. Du ingår i det team som utgör transportflygbesättningen. Era uppgifter kan vara att transportera materiel, personal, signalspaning eller underrättelseinhämtning. 

I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga på prov. Utmaningarna är spännande och bidrar till din personliga utveckling. Ett stabilt psyke och god fysik är av yttersta vikt.

Efter ett antal år i yrket kommer du ha möjlighet att arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad kan du kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen. Där är du med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger kontinuerligt.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 66 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

På Försvarsmaktens pilotutbildning läser du de första fyra terminerna vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Där läser du också de teoretiska grunderna för att bli officer.

Inför din grundläggande flygutbildning (GFU) läser du en tre månader lång förberedande utbildning (För-GFU) vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed.

Grundläggande flygutbildning och grundläggande taktisk utbildning transport- och specialflyg (GTU TSF) läser du hos USA:s flotta. Du studerar på två olika orter i Florida och en ort i Texas under cirka 16 månader.

Tillbaka i Sverige fortsätter du flygutbildningen vid Trafikflyghögskolan. Du läser samtidigt ATPL-teori (Airline transport pilot license) under ungefär ett år.

Efter det följer grundläggande flygslagsutbildning för transport- och specialflyg i Linköping under cirka sex månader. Den totala utbildningstiden efter Karlberg är tre år.

Hur din vardagliga tjänst sedan ser ut beror på var i transportsystemet du sedan hamnar. Det kan exempelvis vara vid statsflyget på Arlanda, signalspaning och radarövervakning i Linköping eller transportflyg på antingen Såtenäs eller i Ungern (Heavy air lift wing).

HUR ANSÖKER JAG?

Du som är intresserad ansöker först till pilottestet. Om du får godkänt resultat kan du ansöka till pilotutbildningen när ansökan öppnar.

Min väg till transportpilot

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med pilottestet

För att bli antagen till pilotutbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till utbildningen.

Ansök till pilottest

Transportpilot-utbildning

66 månader

Som transportpilot utbildas du till officer samtidigt som transportpilot.

De första blocken av utbildningen genomförs i Stockholm och Ljungbyhed. Du kommer även att studera i Linköping och USA. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär