Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Officer
 • Orter: , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet
 • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
 • Teman: Extrema utmaningar, Flyg, Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik, Naturvetenskap
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som flygingenjör i aktiv flygtjänst arbetar du med den senaste spjutspetstekniken för att sedan omsätta dina kunskaper i praktiken.

Tyngdpunkten i yrket ligger inom flygtjänsten, framför allt de första åren då du arbetar på en av våra stridsflygdivisioner.

Du blir snabbt en central resurs för flygvapnet i en rådgivande roll. Du hanterar komplexa tekniska frågor och utmaningar både ur ett flyg- och teknikperspektiv.

Du arbetar inom flygvapnet men har också en viktig rådgivande och kravställande roll mot Försvarets materielverk (FMV) och försvarsindustrin när det gäller materielfrågor.

Att arbeta inom Försvarsmakten innebär att du förväntas hålla dig i fysisk god form. Som anställd tränar du därför tre timmar i veckan på betald arbetstid. Det är en förutsättning för att du ska må bra och för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt under många år i aktiv flygtjänst.

Karriärvägar

Det finns många karriärvägar att gå. Efter din operativa flygtjänst kan du arbeta på bland annat flygstaben och med utvecklingen av Försvarsmaktens flygsystem.

Du kan också fokusera på en rådgivande funktion inom flygvapnet, ute på flygflottiljerna samt gentemot FMV och försvarsindustrin.

Jag får använda den senaste spjutspetstekniken och samtidigt vara en del av den framtida teknikutvecklingen. Det är svårslaget.

Magnus, flygingenjör

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 66 mån
 • Utbildningsplatser: ,

Få utbildningar erbjuder så många utmaningar, är så spännande och är så enormt utvecklande från dag ett.

Magnus, flygingenjör

Om utbildningen

En kombination av tre olika utbildningar

Vägen till att bli flygingenjör i aktiv flygtjänst består av tre olika utbildningar:

 • Civilingenjörsutbildning
 • Särskild officersutbildning
 • Försvarsmaktens pilotutbildning

Om du läst minst 180 högskolepoäng av en ingenjörsutbildning kan du bli anställd och sedan komplettera dina studier mot civilingenjör. För att bli antagen till utbildningen behöver du första klara antagningstesterna till pilot.

Officersutbildningen

När du tagit din civilingenjörsexamen är nästa steg att gå en officersutbildning. Du läser en Särskild officersutbildning (SOFU) under ett år vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. 

Om du redan tagit en civilingenjörsexamen påbörjar du vägen till flygingenjör med detta steg.

Hur din SOFU ser ut beror på om du tidigare genomfört en grundutbildning med värnplikt i Försvarsmakten eller inte. Om du inte gått en grundutbildning börjar din SOFU med en sex månader lång militär grundkurs.

Du får lön under studietiden.

Pilotutbildningen

Efter officersutbildningen läser du Försvarsmaktens pilotutbildning. Du studerar vid Flygskolan i Linköping.

Utbildningen till stridspilot tar sex till sju år, varav nästan fem år är helt fokuserade på flygutbildning.

Studierna varvar teori och praktiskt flygtjänst med idrott. Förutom att du lär dig allt praktiskt som teoretiskt som krävs för att flyga ett stridsflygplan ligger mycket fokus på personlig utveckling.

Det är en viktig del av utbildningen eftersom du som pilot är ensam befälhavare i ditt flygplan. I luften är det piloten som fattar besluten och då måste självkännedom, självförtroende och initiativförmågan finnas där.

Min väg till försvarsingenjör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med pilottestet

För att bli antagen till pilotutbildning behöver du klara av pilottestet, som består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till utbildningen.

Ansök till pilottest

Civil utbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha genomfört en civil utbildning. 

Pilotutbildning

66 månader

Stridspilotutbildningen är uppdelad i flera block. Du läser även en Särskild officersutbildning och genomför delar av utbildningen som anställd officer.

Stridspilotutbildning
 • Försvarsmaktens pilotutbildning vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg. 
 • Grundläggande flygutbildning vid Flygskolan i Linköping.
 • Efter officersexamen fortsätter din utbildning som anställd med grundläggande taktiska utbildningen (GTU). 
 • Därefter genomför du typinskolning på JAS 39 Gripen på Skaraborgsflygflottilj (F 7) i Såtenäs som är 6 månader.
Utbildning vid flygflottilj

Därefter placeras du på en av flottiljerna och fortsätter med grundläggande flygslagsutbildning och fördjupar dina kunskaper inom rollerna jakt, attack och spaning. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär