Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Jägare
  • Teman: Extrema utmaningar, Friluftsliv
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
5/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

En av dina uppgifter som flygbasjägare är att undsätta svensk militär som hamnat i nöd. Det kan vara under en stridssituation eller efter ett haveri med fordon eller flygplan.

Du ingår i en patrull om totalt sex personer och en hund. Tillsammans ansvarar ni för att ta hand om eventuella skador samt för att skydda och transportera den nödställde personen tillbaka till hemmabasen.

Ni arbetar tillsammans med ett helikopterförband, som ser till att ni kan landa så nära personen som möjligt. Är hotbilden hög kan din patrull släppas ner en bit ifrån och ta er fram till fots den sista biten.

Under en vanlig dag övar du soldatkunskaper varvat med mer befattningsspecifika uppgifter. Du är mest ute i skog och mark men tillbringar en del tid i lektionssalen.

Fordonsförare, prickskytt, hundförare eller sjukvårdare

Du arbetar inom en specifik inriktning.

Hundföraren jobbar tillsammans med sin hund för att bli ett duktigt ekipage inom spaning, vind- och ljudmarkering och preparatsök.

Prickskytten har utöver sitt prickskyttegevär ett antal olika optiska sensorer och en förmåga att ingå i en prickskyttenhet.

Sjukvårdarens specialkompetens är det akuta omhändertagandet men även den mer utdragna vården i väntan på transport. 

Föraren kör och tar hand om gruppens fordon. Vanligtvis en tung lastbil.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:
Kommande utbildningsstarter

29 jul 2024

Sista dag för inskrivning 23 jun 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Under utbildningen första skede utbildas du i bland annat krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhetsbestämmelser, vapenhantering och strid. Du lär dig allt du behöver kunna för att vara soldat i Försvarsmakten. Denna del av utbildningen är cirka 8 veckor lång.

I nästa skede får du lära dig din roll. Som flygbasjägare får du, efter intresse och lämplighet, specialisera dig på att bli antingen förare, hundförare, sjukvårdare eller prickskytt. 

Oavsett vilken befattning du har tillbringar du mycket tid tillsammans med din patrull för att ni ska bli den nära sammansvetsade enhet ni måste vara för att tillsammans ta er dit ni ska och lösa er gemensamma uppgift.

Du som ska bli flygbasjägargruppchef genomför utöver detta en gruppchefsutbildning där du bland annat får utbildning i chefs- och ledarskap, utbildningsmetodik och truppföring.

Min väg till flygbasjägare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär