Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Dykeri
  • Teman: Fartyg/hav, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som ingenjörsoldat med inriktning dykning arbetar du under ingenjörsbataljonen i en liten grupp om totalt sex personer.

I ditt arbete ingår att undersöka olika sträckor för att se hitta möjliga färdvägar, eller avgöra vilken väg som är bäst. Du kan också undersöka om det finns några hinder som måste röjas bort eller om det behövs byggas broar.

Om någon väg korsas av ett vattendrag får du dyka för att undersöka botten. Finns det hinder som stenar, stockar eller grund som måste tas bort? Du kan komma att arbeta ända ner till 40 meters djup.

Du undersöker stränder om det går att ta sig i och upp ur vattnet med fordon eller om stranden behöver förstärkas. Ytterligare en uppgift kan vara att förbereda en hamn för landstigning.

Du bär på tung utrustning. Beroende på hur terrängen ser ut kan det hända att du bär din utrustning till fots. Förutom dykarutrustningen handlar det om kikare, datorer och instrument som tar ut GPS-positioner och räknar ut vattnets strömhastighet.

Om ni måste röja undan hinder eller andra stora arbeten under vatten kan du använda en rad olika verktyg. Det kan exempelvis vara svetsar, skärutrustning och borrar.

En stor del av det vardagliga arbetet går ut på att ta hand om din utrustning. Efter att ha tillbringat en dag i skog och dyigt vatten måste din utrustning rengöras ordentligt inför nästa uppdrag.

God fysik är ett krav, både för att orka bära på all utrustning och för att klara av de ansträngande dykuppdragen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Du genomför en tio månader lång grundutbildning med värnplikt mot befattningen ingenjörsoldat dykare. Du genomför bland annat en dykutbildning i Karlskrona.

Dina huvuduppgifter under utbildningen är att utföra rekognosceringsuppgifter på land och under vatten, där det förekommer dykning med både lätta och tunga dyksystem. Du får också lära dig undervattensarbeten som svetsning, skärning och bärgning av utrustning. Utöver det förväntas du också lösa uppgifter genom fast och rörlig spaning.

Du behöver god fysik, både för att orka bära all utrustning och för att klara de ansträngande dykuppdragen.

Min väg till ingenjördykare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär