Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
 • Orter:
 • Verksamhetsområden: Marinen
 • Arbetsområden: Dykeri
 • Teman: Extrema utmaningar, Naturvetenskap, Problemlösning
 • Utbildas via grundutbildningen: Ja
5/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Amfibiedykplutonens huvudsakliga syfte är att möjliggöra rörlighet för övriga delar av amfibiebataljonen. Plutonens uppgifter är bland annat att genomföra bärgning av föremål, rekognosering, dokumentation samt oskadliggörande av ammunition i vatten och på land.

Som amfibiedykare är du i grunden en amfibiesoldat och du är del i en grupp på åtta personer. Din huvuduppgift är att bistå ammunitionsröjningsledaren och dykledaren på övningar och insatser. Gruppen jobbar enskilt eller som en del av amfibiebataljonens övriga enheter.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 12 mån
 • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Arbetet som amfibiedykare ställer krav på att lösa uppgifter under alla tänkbara förhållanden – både i vattnet och på land. För att du ska vara väl förberedd inför dina uppgifter kommer du att få genomgå flera utbildningar. 

Utbildningar

 • Ammunitions- och minröjning (CMD)
 • Ammunitionsröjning under vatten (UMD)
 • Dykutbildning till amfibiedykare
 • Utbildning i patrulltjänst

Min väg till amfibiedykare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Utökad mönstring

Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Anställning

Du börjar arbeta i Försvarsmakten, men fortsätter hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Fortsatt karriär