Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
1/5
Fysisk
3/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som samband-/radiolänksoldat är din huvudarbetsuppgift att upprätta radio- eller trådförbindelse inom eller mellan militära förband. Du deltar även i försvaret av ditt egna förband samt under strid.

Du har också i uppgift att delta i den dagliga driften av kommunikationsnätet, och bistår då ledningssystemdriftledaren som ansvarar för att nätet fungerar rent tekniskt, och som också har den övergripande bilden av sambandssystemen.

Den största delen av ditt jobb består av materieltjänst – att vårda och underhålla både fältlinjer och de rullar med fiberkabel som behövs för fältlinjerna.

Ditt arbete består också av linjebyggnadstjänst, det vill säga uppbyggnad, underhåll och brytande av fiber- och elkabel.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , ,
Kommande utbildningsstarter

29 jul 2024

Sista dag för inskrivning 23 jun 2024

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Utbildningens första skede syftar till att lära dig att vara soldat i Försvarsmakten. Du lär dig om krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhet och vapenhantering och strid. Det tar ungefär åtta veckor.

Under nästa skede utbildas du i rollen som sambandssoldat. Du utbildas i grundläggande sambandstjänst, ellära, radio- och radarteknik, signalskydd samt upprättande, drift och användning av materielsystem.

Beroende på vilka arbetsuppgifter du kommer att ha kan du även få mer specifik utbildning, det kan till exempel vara att lära sig köra tung lastbil eller en klättringsutbildning för arbete över 13 meter.

Inom flygvapnet kan du bli sambandsoldat STRIL (stridsledning). Då lär du dig att arbeta med de sambandssystem som finns vid en stridsledning- och luftbevakningscentral. På Artilleriregementet i Boden kallas du för bekämpningsbiträde, där du tjänstgör tillsammans med bekämpningschefen.

Resterande tid av grundutbildningsåret ägnas åt att utveckla och befästa de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna krigsplaceras i ett förband efter utryckning.

Vanliga frågor om Samband-/radiolänksoldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till samband-/radiolänksoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär