Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Fartyg/hav
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
1/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som signalmatros är signalering, vilket innebär ljussignalering med morselampor, både dag som natt samt att under dagsljus kunna signalera med signalflaggor. 

Du är väl insatt i såväl morsealfabetet som de svenska och internationella publikationer som styr den optiska signaleringen. 

Till sjöss har du två uppgifter vid sidan av signaleringen: bryggtjänstgöring och däcksarbete. 

Bryggtjänstgöringen går ut på att fungera som stöd till manöverofficeren – den officer som ansvarar för navigationen. Det kan bland annat innebära uppgifter som att styra båten samt hålla utkik, efter till exempel andra fartyg eller hinder.

Däcksarbetet i sin tur är en viktigt uppgift för att fartyget ska kunna genomföra sin dagliga verksamhet. Du hjälper till att kasta loss eller förtöja, vid bogsering, eller andra manövrar som kräver stor precision. 

I däckstjänsten ingår också att hantera fartygets RIB, som är en snabbgående hybrid mellan en konventionell båt och en gummibåt. Du som signalmatros kan få agera som besättningsman eller förare.

Du tillbringar större delen av din vardag till sjöss, dag som natt, ibland under flera veckor i sträck. Det bidrar till en speciell stämning i gruppen där du lär känna dina arbetskamrater väl.

Utöver det dagliga arbetet kommer fartygets stridstjänst att prövas – antingen under övningar i närområdet eller under internationell insats utomlands. Som signalmatros ingår du i någon av fartygets stridsbefattningar, exempelvis kulspruteskytt eller rökdykare. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: ,
Kommande utbildningsstarter

22 jul 2024

Sista dag för inskrivning 16 jun 2024

19 aug 2024

Sista dag för inskrivning 21 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Du genomför din befattningsutbildning vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Utbildningen blandar teoretiska föreläsningar med praktiska moment. Utbildningen börjar på en grundnivå som efterhand byggs på med djupare kunskap.

I slutet av din värnplikt genomförs en ungefär sex veckor lång period vid ditt förband där du är ombord ett fartyg och får en fartygsspecifik befattningsutbildning. Då lär du dig även att ingå i en så kallad säkerhetsbesättning, för att exempelvis kunna hantera bränder eller vatteninträngningar ombord ett fartyg.

Utbildningen ger certifikat eller behörighet Fartygsbefäl klass VIII (civilt intyg) och Begränsat radiooperatörscertifikat (SRC).

 

Min väg till signalmatros

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär