Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Fartyg/hav
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
1/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift som signalmatros är signalering, vilket innebär ljussignalering med morselampor, både dag som natt samt att under dagsljus kunna signalera med signalflaggor. 

Du är väl insatt i såväl morsealfabetet som de svenska och internationella publikationer som styr den optiska signaleringen. 

Till sjöss har du två uppgifter vid sidan av signaleringen: bryggtjänstgöring och däcksarbete. 

Bryggtjänstgöringen går ut på att fungera som stöd till manöverofficeren – den officer som ansvarar för navigationen. Det kan bland annat innebära uppgifter som att styra båten samt hålla utkik, efter till exempel andra fartyg eller hinder.

Däcksarbetet i sin tur är en viktigt uppgift för att fartyget ska kunna genomföra sin dagliga verksamhet. Du hjälper till att kasta loss eller förtöja, vid bogsering, eller andra manövrar som kräver stor precision. 

I däckstjänsten ingår också att hantera fartygets RIB, som är en snabbgående hybrid mellan en konventionell båt och en gummibåt. Du som signalmatros kan få agera som besättningsman eller förare.

Du tillbringar större delen av din vardag till sjöss, dag som natt, ibland under flera veckor i sträck. Det bidrar till en speciell stämning i gruppen där du lär känna dina arbetskamrater väl.

Utöver det dagliga arbetet kommer fartygets stridstjänst att prövas – antingen under övningar i närområdet eller under internationell insats utomlands. Som signalmatros ingår du i någon av fartygets stridsbefattningar, exempelvis kulspruteskytt eller rökdykare. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: ,
Kommande utbildningsstarter

14 sep 2020

Sista dag för inskrivning 09 aug 2020

20 sep 2021

Sista dag för inskrivning 01 jan 001

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att hantera fartygets eller båtens signaleringssystem. Du får också lära dig alla de andra uppgifter du kommer att arbeta med vid sidan av din huvuduppgift.

Min väg till signalmatros

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Anställning

Du börjar arbeta i Försvarsmakten, men fortsätter hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Fortsatt karriär