Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Undervattensstrid
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
1/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som sonaroperatör är sonaren din huvudtjänst. Din arbetsplats kan vara antingen ombord på en ubåt, en korvett, ett minröjningsfartyg, en bevakningsbåt, eller en helikopter.

Sonaroperatörstjänsten på de olika plattformarna påminner om varandra och särskiljs framför allt av vilket syfte och vilka förutsättningar plattformen har.

Gemensamt för alla tjänsterna är inhämtandet av information ur vattenvolymen, vilket du kan göra på två sätt. Antingen letar du efter motorbuller eller propellerljud med hjälp av passiva sonarer. Då arbetar du framför allt med underrättelseinhämtning eller ubåtsjakt.

Du kan också sända ut en ljudpuls och sedan lyssna på hur den låter när den studsar mot olika hinder. Då använder du dig av aktiva sonarer och arbetar troligen med antingen ubåtsjakt eller minjakt.

Sonartjänsten är bara en del av det du arbetar med som sonaroperatör. Som sjöman är du också en del av manöverorganisationen ombord, och står utkik tillsammans med signalmatroserna på signalbryggan.

Du kommer också att stå som skytt vid olika närförsvarssituationer, antingen med automatkarbin eller kulspruta. Du ingår i skyddstjänstorganisationen vid en eventuell brand, grundstötning eller personskada.

Livet ombord på ett fartyg kan vara påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Du bor nära inpå ungefär 10-40 personer i olika åldrar, som alla har sina egenheter. Samlivet är intensivt och samtidigt mycket givande – du kommer med största sannolikhet finna vänner för livet här.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: , , ,

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Utöver utbildningen i sonartjänst lär du dig morsesignalering med signallampa och hur du ser skillnad på olika fartygstyper på långt avstånd.

Min väg till sonaroperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär