Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Bevakning och säkerhet
  • Teman: Friluftsliv, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din främsta uppgift som stridsledningssäkerhetssoldat, eller STRIL-soldat som det förkortas, är att skydda flygvapnets och stridsledningsbataljonens stridsledningscentraler, radarstationer och radiomaster.

Det innebär allt från att spana och patrullera med hund till att eskortera materiel och personal.

Din tjänst kan variera från att lösa bevakningstjänst vid en stridsledningscentral, utbildning och övning, till insatser utomlands. Du måste gilla att jobba i grupp och under högt tempo – alla tider på dygnet och i alla väderlekar och klimat.

Delar av tiden kommer tjänsten att vara fysiskt och psykiskt krävande, och oavsett hur trött du är måste du ändå klara av att vara noggrann och säkerhetsmedveten. Miljön du vistas i kan vara bullrig, osäker och stressande vid en stridssituation till att vara lugn och schemalagd när du utför bevakningstjänst.

Som stridsledningssäkerhetssoldat kommer du att bemanna någon av de befattningar som finns i stridsledningsförsvarsgruppen: hundförare, fordonsförare eller kulspruteskytt.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: , ,

Om utbildningen

Beroende på om du blir hundförare, fordonsförare eller kulspruteskytt ser utbildningen lite annorlunda ut. Alla soldater är grundutbildade i vapnet automatkarbin 5C, men beroende på din befattning kan du också få utbildning för kulsprutor, pansarskott, granatgevär, granattillsats, pistol, prickskyttegevär, handgranater och minor.

Som fordonsförare kommer du att få militärt körkort på terrängbil, snöskoter och bandvagn.

Som hundförare kommer du och en militär tjänstehund utbildas till ett hundekipage. Du kommer att bo och leva med din hund större delen av tiden, även hemma när du är ledig.

Förutom vapentjänst och utbildning mot den befattning du har kommer du, din grupp och pluton att utbildas i strid samt olika sätt att arbeta tillsammans i gruppen och plutonen. Där ingår exempelvis spaning, säkerhetstjänst, överlevnad, närkamp, utbildning i olika radiosystem samt fysisk träning på arbetstid.

Min väg till stridsledningssäkerhetssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär