Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Bevakning och säkerhet
  • Teman: Fartyg/hav, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som basskyddssoldat är du en viktig länk i skyddet och bevakningen av marinens basområden och örlogsfartyg. Du löser uppgifter i fred, kris och krig, såväl i Sverige som internationellt i samband med insats eller övning.

Du ingår i en patrull som löser sina uppgifter vid en ordinarie bas, och vid behov tillfälliga basområden, nationellt eller internationellt.

I det dagliga arbetet jobbar du huvudsakligen inom ramen för insats, bevakning eller skydd vid en bas eller ett basområde. Oregelbundna arbetstider är vanligt, och tjänsten innebär ofta schemalagt skiftesarbete med natt- och helgtjänstgöring.

Du och din grupp ansvarar bland annat för tillträdesskydd, skydd vid säkerhetsarbeten och transporter. Ni bevakar garnisonsområdet och skyddsobjekt som till exempel örlogsfartyg.

I dina dagliga arbetsuppgifter ingår även fysisk träning, vård av materiel, fordon och utrustning. Dessutom tillkommer särskilt beordrad beredskap eller andra uppdrag, som exempelvis ceremonitjänst och högvakt. 

Som basskyddssoldat ska du kunna arbeta i olika miljöer och under olika klimat- och väderförhållanden. Arbetet innebär såväl fysiska som psykiska påfrestningar, det är viktigt att du har en god hälsa.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning i förbandet Marinbasens Basskyddskompani.

Du och din grupp vidareutbildas ständigt. Utbildningen varierar från enskilda lektionspass på ordinarie arbetsplats till veckolånga övningar på andra platser i landet.

Du läser också tilläggsutbildningar vid andra förband eller skolor inom Försvarsmakten, vilket innebär att du som soldat under vissa tider kommer att befinna dig på annan plats än din normala tjänstgöringsort.

Som basskyddssoldat kan du vidareutbilda dig inom olika områden band annat till fordonsförare, båtförare, understödssoldat eller skarpskytt.

Min väg till basskyddssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär