Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Hemvärnssoldat
 • Orter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Verksamhetsområden: Hemvärnet
 • Arbetsområden: Sjukvård
 • Teman: Friluftsliv, Service, Sjukvård, Säkerhet
 • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din uppgift som sjukvårdare är att hjälpa sjukvårdspersonalen att behandla de skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans med de andra i din sjukvårdsgrupp. I gruppen ingår vanligtvis en sjuksköterska, förare och flera sjukvårdare.

I dina arbetsuppgifter ingår att ta hand om sjukvårdsutrustningen exempelvis se till att medicinska artiklar som syrgas och förband alltid finns på plats. När ni övar följer ni med ett skyttekompani och tränar på att ta hand om skador, stabilisera och transportera de skadade till en så kallad förbandsplats, för vidare transport till sjukhus.

Som sjukvårdare behöver du vara uthållig och klara av fysiska påfrestningar. Du bär du på extra sjukvårdsutrustning utöver din egna. Du ska dessutom kunna ta hand om dem som är utmattade. Arbetet kan också vara psykiskt påfrestande då du kommer i kontakt med svårt skadade människor.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 6-9 mån
 • Utbildningsplatser: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Om utbildningen

Om du saknar tidigare utbildning börjar du med Gu-F. Därefter genomför du din specialistutbildning via Försvarsutbildarna.

BEFATTNINGSUTBILDNING

Grundutbildningen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs del 1 (GK1) och grundkurs del 2 (GK2).

Utbildningen innehåller bland annat krigets skador, hur man stoppar blödningar och lägger förband. Deltagarna får även utbildning i att använda syrgasutrustning, smärtlindring och att möta en människa i kris. Kursen består av såväl teoretiska pass som praktiska övningar och deltagarnas kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Vid sidan av den medicinska utbildningen får kursdeltagarna även utbildning i fälthygien, folkrätt och en grundläggande totalförsvarsutbildning.

Innehåll:

 • agera inom hemvärnsförband
 • specifika uppgifter som hemvärnssjukvårdare
 • arbeta tillsammans i en sjukvårdsgrupp

Omfattning:

Utbildningen genomförs vid två tillfällen om nio dagar vardera, totalt 160 timmar. Båda kurserna ska genomföras inom en 18-månadersperiod. För att upprätthålla kunskaper och beredskap är hemvärnssjukvårdare skyldiga delta på övningar fyra till åtta dygn per år.

HV-INTRO ÄR SISTA STEGET 

Hv-Intro är sista steget innan du skriver på ett avtal och placeras i din befattning på staben. Utbildningen genomförs lokalt med ditt förband är tre dagar. Den innehåller bland annat försvarsinformation, vapenhantering och inskjutning av vapen, sjukvårdsutbildning och täthetsprov av skyddsmask.

Sjukvårdare i Hemvärnet utbildas via den frivilliga försvarsorganisationen Försvarsutbildarna.

Min väg till sjukvårdare hemvärnet

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär