Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Artilleri
  • Teman: Friluftsliv, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för din grupp är att stödja andra förband med indirekt eld. Det betyder att ni befinner er på stort avstånd från målet. Det kan handla om granateld för att motståndaren ska dra sig tillbaka. Artilleri kan också användas i annat syfte, till exempel kan lysgranater avlossas som en varning.

Din anställning innebär att du tar ett stort ansvar över personal och materiel såväl som för de uppgifter du ska lösa. Du kommer också att vara delaktig i den utbildningen vid din enhet eller ditt kompani.

Du kan jobba med en av två inriktningar, sensor eller pjäs. Jobbar du i en sensorgrupp tar ut ni koordinater som talar om vart målet är. Ni riktar därefter in pjäsen och avfyrar den. Till skillnad från pjäsgruppen så ser sensorgruppen målet.

Här finns också två undergrupper: eldledningsgrupper och artillerilokaliseringsradargrupper.

Eldledningsgrupperna har visuell kontakt med målet och tar sig fram i terrängen med bärbar utrustning. Det kräver fysisk uthållighet och självständighet.

Artillerilokaliseringsradargrupperna tolkar granatbanorna från fiendens artilleri. De räknar ut var granaten har skjutits ifrån och var den kommer landa. Arbetet på artillerilokaliseringsgrupperna är datoriserat och tekniskt.

När du jobbar på en pjäspluton lär du soldaterna att skjuta med haubits, en sorts kanon. Innan de får skjuta skarpt med pjäsen lär de sig om pjäsens konstruktion och funktion. De får även lära sig att exempelvis gruppera och köra i terräng.

På pjäsplutonerna finns även granatkastare.

Utbilda andra soldater

En del i rollen som officer är att utbilda andra soldater. Du kommer att utbilda i granatkastartjänst, alltså hur granatkastarna fungerar.

Du kan också lära ut grunderna i batteriplatstjänst. Det handlar om hur du räknar ut riktningen så att granatkastaren kan träffa det mål som sensorgruppen anger.

Oavsett vilken inriktning du väljer finns en tydlig din karriärväg som artilleriofficer. Framöver kan du utveckla dig till plutonchef och vidare mot högre chefsbefattningar.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli artilleriofficer studerar du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Under termin fyra och fem utbildas du mot funktion och befattning på Artilleriets stridsskola i Boden.

Termin sex är du tillbaka på Militärhögskolan Karlberg. Efter officersexamen anställs du som officer med taktiskt inriktning på Artilleriregementet i Boden.

Min väg till artilleriofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersprogrammet

3 år

KRIGSVETENSKAPLIG INRIKTNING

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den krigsvetenskapliga inriktningen förbereder dig att arbeta i armén, flygvapnet eller marinens amfibieförband. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär