Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Luftstrid - mark
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I ditt yrke som officer leder du verksamheten och övar tillsammans med din enhet på underrättelse – att lokalisera främmande och egna farkoster i luften – och bekämpning – att skjuta ner flygfarkoster som är fientliga.

Till skillnad från de specialistofficerare som du leder och som besitter detaljkunskap om robot- och radarsystemen, jobbar du mer långsiktigt, med planering och ordergivning. I din befattning kommer du också att jobba som lärare och utbilda både soldater och kollegor på förbanden.

I arbetet vistas du mycket utomhus, sommar som vinter. Du verkar i vitt skilda miljöer och klimat, från skog till städer. Ditt arbete kan övergripande sammanfattas som teknik- och informationstungt. Det är viktigt att du klarar psykisk press, är stabil samt har god fysik.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser själv vidareutbilda dig. Beroende på ditt intresse och vilka tjänster som är sökbara kompletterar du din kompetens med lämpliga kurser.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli luftvärnsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil, och luftvärnsinriktning. Inriktningen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Du får lära dig luftvärnssystem och taktik samt att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition. 

Efter din officersexamen anställs du som officer på Luftvärnsregementet i Halmstad, med inriktning mot i första hand plutonchef. Det finns också officersbefattningar inom luftvärn vid mekaniserade förband och amfibieförband, som är du kan söka till efter utbildningen.

Karriärvägar

Efter en tids yrkeserfarenhet har du möjlighet att bli plutonchef. Därefter är nivåerna i tur och ordning ställföreträdande kompanichef, kompanichef, ställföreträdande bataljonschef och bataljonschef.

Min väg till luftvärnsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Rekryteringsmyndigheten för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär