Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Luftstrid - mark
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som luftvärnsofficer leder du luftvärnets verksamhet på en taktisk nivå. Det innebär att du arbetar mer långsiktigt med planering och ordergivning, till skillnad från en specialistofficer som besitter detaljkunskap om robot- och radarsystem.

Samtidigt som du ska planera långsiktigt innebär också arbetet att öva tillsammans med din enhet här och nu.

Som nyanställd luftvärnsofficer går du till en början ett år vid sidan av en erfaren officer, för att lära dig och bli bekväm i din nya roll. Du kommer sedan arbeta vid en pluton med värnpliktiga eller anställda soldater.

Din arbetsplats och miljö varierar, från arbetsrummet till ute i fält, från skog till
stadsmiljö. Både inom och utanför Sveriges gränser.

Arbetet innebär att leda, utbilda och planera verksamhet som rör Sveriges luftvärn.
Du bör vara stresstålig, lugn, stabil och uthållig.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli luftvärnsofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil, och luftvärnsinriktning. Inriktningen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Du får lära dig luftvärnssystem och taktik samt att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition. 

Efter din officersexamen anställs du som officer på Luftvärnsregementet i Halmstad, med inriktning mot i första hand plutonchef. Det finns också officersbefattningar inom luftvärn vid mekaniserade förband och amfibieförband, som är du kan söka till efter utbildningen.

Karriärvägar

Framåt finns det flera vägar för utveckling. Bland annat byter luftvärnet just nu till nya
robot-och sensorsystem, vilket ger dig som luftvärnsofficer stora
utvecklingsmöjligheter.

Efter en tids yrkeserfarenhet har du möjlighet att bli plutonchef. Därefter är nivåerna i tur och ordning ställföreträdande kompanichef, kompanichef, ställföreträdande bataljonschef och bataljonschef.

Min väg till luftvärnsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär