Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som ingenjörofficer är du taktisk operativ officer inom fältarbetsfunktion. Efter din officersexamen börjar du din anställning som ställföreträdande plutonchef. 

Det dagliga arbetet innebär tempoväxlingar där du först och främst leder ett förband, och vid sidan om chefsrollen kommer du även att jobba som lärare för att utbilda både studenter och kollegor. 

Inom ramen för internationella insatser används ingenjörtruppen tidigt: det är ni som kontrollerar vägar och broar, bygger upp camper och förbindelser. Dessutom är det er uppgift att mäta och räkna ut om befintliga förbindelser håller.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli ingenjörofficer väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. De första tre terminerna går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i Officersprogrammet.

Termin fyra och fem ägnar du åt verksamhetsförlagd utbildningen. Då utbildas du mot funktion och befattning på Fältarbetsskolan vid Göta Ingenjörregemente i Eksjö. Den sista terminen är du tillbaka på Karlberg i Stockholm.

Efter din officersexamen blir du anställd som officer med taktiskt inriktning på ett ingenjörförband – varav huvuddelen finns i Eksjö.

Vidareutbildning

Du har möjlighet att vidareutbilda dig via olika yrkes- och befattningskurser. Du kan välja mellan totalt 120 kurser, som kan vara allt från 1-15 veckor långa.

Beroende på ditt intresse och vilka tjänster som är sökbara kompletterar du din kompetens med lämpliga kurser.

Min väg till ingenjörofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär