Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet
  • Arbetsområden: Luftstrid - Luft
  • Teman: Flyg, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
1/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
5/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din uppgift som flygledare är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt flygplatsen. Du ser till så att allt sker på ett flygsäkert sätt.

Till vardags är du civil, anställd av Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatserna. Dessa finns i Luleå, Vidsel, Uppsala, Linköping, Norrköping, Karlsborg, Såtenäs samt Ronneby. Du kan även bli placerad i Visby eller Halmstad där Försvarsmakten har regelbunden verksamhet.

Som reservofficer kommer du att vara placerad i en flygbasenhet och vara inkallad under längre eller kortare perioder. Exempel på tjänstgöring kan vara vid övningar i Sverige, vid internationella övningar eller under insatser.

Att vara flygledare och reservofficer innebär att ha ett varierande och mycket ansvarsfullt arbete. Du ansvarar för flygsäkerheten i luften och på marken. Modern teknik hjälper dig med den information du behöver för att fatta korrekta beslut.

Tornet är en av dina arbetsplatser. Här är möjligheten att se det som rör sig på eller i närheten av flygfältet viktig. Även radarn är ett viktigt hjälpmedel.

Du kommer att använda utrustning som hjälper dig att hantera radio- och telefonkommunikation, landningshjälpmedel, system för flygsäkerhetsmeddelanden av olika slag, väder och vind och flygplatsbelysning.

Inflygningskontrollen är en annan arbetsplats där radarn är ditt huvudsakliga hjälpmedel. Här kan du kontrollera flygtrafiken i ett större område runt flygplatsen. Du kan även röra dig bortom flygplatsen, då tillfälliga start- och landningsplatser sätts upp, exempelvis på allmänna vägsträckor runt om i landet. Det kallas då rörlig flygtrafikledning.

Vid flygtrafikledning bortom flygplatsen används i stort denna utrustning. Foto: Patrik Skolling Moller/FörsvarsmaktenUtrustningen du bär med dig vid rörlig flygtrafikledning.
Foto: Patrik Skolling Möller/Försvarsmakten

Oavsett om uppgiften är hemma på flygplatsen eller vid en internationell övning är dina hjälpmedel och arbetsuppgifter likartade. Även om de i det senare fallet löses i exempelvis ett mobilt flygledartorn. Ni är oftast ett arbetslag som löser uppgifterna tillsammans, två flygledare i tornet och två-tre på kontrollcentralen.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 24-42 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

För att bli reservofficer och flygledare behöver du utbilda dig både i Försvarsmakten och i Luftfartsverket (LFV). Hur utbildningen ser ut beror på vilken erfarenhet du har.

Jag har ingen militär erfarenhet

Om du inte har genomfört en grundutbildning med värnplikt behöver du börja med det. Grundutbildningen är 6–15 månader lång och kan genomföras på flera olika platser i landet.

Efter grundutbildningen går du en termin på specialistofficerutbildningen i Halmstad. Sedan läser du flygledarutbildningen under 3 terminer i Malmö.

Jag har genomfört en grundutbildning med värnplikt

Om du redan genomfört en grundutbildning så inleder du utbildningen till flygledare med en termin på specialistofficerutbildningen i Halmstad. Därefter påbörjar du flygledarutbildningen som genomförs under 3 terminer i Malmö.

Du har en utbildningstid på totalt cirka 6–7 terminer. Du anställs som flygledarelev efter 4 terminer. 

Jag har en officers- eller specialistofficersexamen

Du som i dag är officer eller specialistofficer påbörjar flygledarutbildningen i Malmö direkt. Den startar årligen vecka 6. Utbildningen är cirka 5-6 terminer lång och du anställs som flygledarelev efter 3 terminer.

Efter flygledarutbildningens tre terminer i Malmö genomförs en termin på Försvarsmaktens flygledarskola i Halmstad därefter påbörjas en lokal behörighetsutbildning på den militära flygplats där du fått din placering. När du blivit godkänd på denna blir du behörig att arbeta som flygledare.

Efter ungefär ett halvår som flygledare påbörjar du din militära befattningsutbildning. Efter utbildningen krigsplaceras du och utbildas vidare i den krigsplacering som är aktuell för dig. 

Anställningen som flygledarelev innebär en lön på 75 procent av ingångslönen (ingångslön år 2024: 45 500kr).

Att ansöka till flygledarutbildningen innebär att du ansöker till reservofficersutbildningen samt anställning i både Försvarsmakten och Luftfartsverket.

Min väg till flygledare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Börja med flygledartesterna

Flygledartesterna består av flera olika moment. Om du är behörig kan du redan i dag ansöka om att få göra en del av testerna.

Om du klarar testerna kan du sedan söka till specialistofficersutbildningen med inriktning flygledare efter din grundutbildning. Se om du är behörig och ansöka om att få göra testerna via länken nedan.

Ansök till flygledartesterna

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning inriktning Flygledare

Flygledare har särskilda antagningskrav som kräver att du gör extra tester för att bli antagen.

Flygledarutbildningen består av flera olika delar som du läser vid olika skolor. I grunden är det en specialistofficersutbildning i tre terminer. 

1 termin

Du börjar med att läsa specialistofficersutbildningen vid Militärhögskolan i Halmstad.

Flygledarutbildning

3 terminer

Därefter påbörjar du flygledarutbildningen som genomförs på flygledarskolan Entry Point North i Malmö i tre terminer.

Försvarsmaktens flygledarutbildning

1 termin

Efter flygledarutbildningens tre terminer i Malmö genomförs en termin på Försvarsmaktens flygledarskola i Halmstad.

BEHÖRIGHETSUTBILDNING

Därefter påbörjar du en lokal behörighetsutbildning hos Luftfartsverket på den militära flygplats där du fått din placering. När du blivit godkänd på denna är du behörig att arbeta som flygledare.

Efter att ha jobbat ungefär ett halvår som flygledare påbörjar du din militära befattningsutbildning på 3-6 veckor. Efter denna kan kan du krigsplaceras och verka som flygledare i Försvarsmakten.

Fortsatt karriär