Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Luftstrid - mark
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för dig som är specialistofficer med inriktning luftvärn är att utbilda och leda luftvärnsförband. Förbanden skyddar med hjälp av sensorer och olika robotsystem militära förband och civilbefolkning från luftangrepp.

Luftvärnet strider från marken, i luften – som specialistofficer inom luftvärn behärskar du striden såväl på marken som i luften.  

Som nyanställd specialistofficer jobbar du vid en pluton med värnpliktiga eller anställda soldater. Du utbildar dem samtidigt som du själv utvecklas i din befattning.

Din arbetsplats och miljön du jobbar i varierar. Från kasern till ute i fält, från skog till stadsmiljö.

Du leder och utbildar din enhet och dig själv under övningar och insatser, både inom och utom Sverige. Arbetet kretsar kring teknik och du hanterar mycket information som du måste ta ställning till. Du bör vara stresstålig, lugn, stabil och uthållig.

System och materiel

Du jobbar med något av robotsystemen 70, 90, 98, 103 eller radarsystem UndE 23, PS90 och PS91.

Du ansvarar för stora delar av plutonens materiel: robot, radarsystem, sambandsmateriel, datautrustning, bandvagnar, pansarterrängbilar och övriga fordon.

Luftvärnet byter just nu till nya robot- och sensorsystem, vilket ger dig som specialistofficer stora utvecklingsmöjligheter.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till specialistofficer inom luftvärn bekämpning genomförs under tre terminer. De första två terminerna – den generella delen av utbildningen – genomförs på Markstridsskolan i Kvarn.

Den sista terminen läser du vid Luftvärnets stridsskola i Halmstad. Det är den funktions- och befattningsspecifika delen av utbildningen då du läser kurser som riktar sig mot din kommande yrkesbefattning. Därefter anställs du på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Vid behov eller efter önskemål har du möjlighet att via olika yrkes- och befattningskurser ytterligare specialisera dig inom ditt område.

Min väg till luftvärnsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär