Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Sjöstrid
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som luftförsvarsofficer är du en del av fartygets stridsledningscentral. Tillsammans med personalen i centralen skapar du en lägesbild av omgivningen. Med hjälp av fartygets olika system, som exempelvis radar och sikten, kan ni identifiera potentiella hot.

Vanligtvis jobbar du i skift om sex timmar och därefter ledigt i sex timmar vilket kan pågå flera dagar i sträck. Därför är det viktigt att du vilar när du får möjlighet. Vid förhöjt hot höjs beredskapen ombord och då blir arbetspassen längre och du kan få mindre ledig tid. Under din lediga tid kan du äta, träna eller vila. 

När fartyget ligger till kaj är det vanligt att du har vakttjänst. Som vakthavande befäl är det du som har det yttersta ansvaret för fartyget. 

Som luftförsvarsofficer har du även möjlighet att jobba som skeppare, rökdykare eller räddningsbåtsförare på ditt fartyg. Du kan också ingå i ett så kallat flight deck team som hjälper till när en helikopter ska landa eller starta från fartyget. 

Försvarsmaktens fartyg deltar i övningar som sker både i Sverige och ibland utomlands vilket kan innebära längre tider hemifrån.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

För att bli luftförsvarsofficer läser du en specialistofficersutbildning med inriktning på artilleri och luftförsvar. 

När fartyget inte är ute till sjöss arbetar du bland annat med att utbilda sjömän och med underhållet av materiel och utrustning. En annan naturlig av jobbet är att du vidareutbildar dig, både inom din huvudtjänst och andra områden. 

Karriärvägar
Efter att du har arbetat en tid och skaffat dig erfarenhet kommer du att kunna vara lärare och instruktör för andra blivade luftförsvarsbefäl på Sjöstridsskolan.

Min väg till luftförsvarsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär