Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Undervattensstrid
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

I undervattensläge är sonaren ubåtens ögon och öron. Med hjälp av den kan du och dina kollegor analysera och klassificera andra farkoster och system.

Dina huvuduppgifter som sonarofficer ombord på en ubåt är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonar- och däckstjänsten ombord.

För att inte bli upptäckt använder ubåten ofta passiva sonarer som bara tar emot utan att själv sända några signaler.

Som specialistofficer och sonarofficer ingår du också i manöverorganisationen där du kan hjälpa till att navigera, oftast som radarnavigatör när ubåten befinner sig i ytläge. Du stöttar även den vakthavande officeren.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli antagen till att jobba vid ubåt måste du genomföra extra tester.

För att bli sonarofficer utbildar du dig till specialistofficer med inriktning mot "ubåt vapen-/sensorsystem". 

Utbildningen är 18 månader lång och genomförs vid Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.

 

 

Min väg till sonarofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär