Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Marinen
  • Arbetsområden: Sjöstrid
  • Teman: Extrema utmaningar, Fartyg/hav, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
4/5
Fysisk
5/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som nautiker i Amfibiekåren jobbar du antingen ombord en lätt trossbåt och eller på en bevakningsbåt.

Som nyutexaminerad specialistofficerare vid något av amfibieregementena börjar du arbeta vid utbildningsbataljonen. Där arbetar du med att utbilda den värnpliktiga personalen vid strids- och bevakningsbåtar under deras befattningsutbildning.

Som specialistofficer är du en viktig funktion för att se till att förbandet både utvecklar och bibehåller den nautiska kompetensen.

Du och dina kollegor övar kontinuerligt såväl rörlighet med våra båtar som taktik och stridsteknik med skarpskjutning.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 30 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

Din befattningsutbildning har sin tyngd i din roll som utbildare och föregångsperson som specialistofficer. 

Du genomför en fartygsbefälsutbildning och läser kurser i taktik och skarp- och stridsskjutning för att lära dig Amfibiekårens vapensystem.

Du utbildas till specialistofficer i Amfibiekåren oavsett vilken bataljon eller kompani du kommer ifrån. 

Efter att du tagit din specialistofficersexamen blir du anställd, men fortsätter att läsa kurser i ungefär ett år. Det är nu du får din typfartygsutbildning och lär dig just det fartyg du kommer att arbeta på framöver – ­­ lätt trossbåt.

Min väg till specialistofficer amfibie nautik

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär