Snabbfakta om befattningen

3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för dig som är specialistofficer med inriktning underhållstjänst är att utbilda och leda soldater inom logistik och förnödenhetsförsörjning. Förnödenhetsförsörjning omfattar bland annat att stödja andra enheter med drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten. Det handlar om att se till att Försvarsmaktens övriga förband får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter. 

Som nyanställd specialistofficer jobbar du vid en pluton med värnpliktiga eller anställda soldater. Du utbildar dem samtidigt som du själv utvecklas i din befattning. I din fortsatta karriär finns det många olika vägar du kan, då du kan arbeta med Försvarsmaktens logistik på flera olika förband runt om i hela landet.

För att lyckas i rollen som specialist i underhållstjänst krävs först och främst att du är mycket serviceinriktad eftersom din uppgift är att understödja andra enheter. Du kommer att stöta på problem som måste lösas snabbt. För det krävs att du är framåt och drivande som person samt att du har god framförhållning.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen till specialistofficer inom underhållstjänst genomförs under tre terminer på Försvarsmaktens logistik- och motorskola (LogS).

Under utbildningen kommer du få de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera den materiel och system som används inom underhållstjänst. Det är främst rollen som övningsledare, eller biträdande övningsledare, för en pluton som du fokuserar på i din utbildning till specialistofficer.

Min väg till specialistofficer underhållstjänst

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär