Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Ledning, Logistik
  • Arbetsområden: Fältarbete, Luftstrid - mark, Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som specialistofficer bygger du vidare på din yrkesskicklighet och expertis. I rollen som specialistofficer och vagnchef har du ansvar både för din vagn och din besättning. Din roll är att ta emot information, tala om vad som ska göras, hur det ska göras och vart ni ska. I ditt jobb ingår också att utbilda andra i att använda, köra och sköta underhåll av vagnen.

Det finns fyra inriktningar som specialistofficer vagnchef.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,

Det har varit en bra och framför allt bred utbildning, jag fick lära mig hela spektrumet

Jonatan Dicander

Om utbildningen

Specialistofficerare utbildas under tre terminer (1,5 år) på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen.

Min väg till vagnchef (SOU)

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär