Reservofficers-
utbildning

Som reservofficer har du din huvudsakliga sysselsättning hos en annan arbetsgivare och är samtidigt tillsvidareanställd som reservofficer. Du jobbar kortare eller längre perioder i Försvarsmakten och har till uppgift att vara chef och ledare på något av förbanden.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Att jobba som reservofficer

Efter din utbildning kommer du att bli tillsvidareanställd som reservofficer. Detta innebär att du är anställd även när du inte tjänstgör i Försvarsmakten. Du kan vara anställd fram till att du fyller 67 år.

Hur mycket kommer du att jobba i Försvarsmakten?

Det beror på vilken befattning du har, generellt kommer du att jobba under övningar och insatser som kan vara både nationella och internationella.  
Antalet dagar du årligen kommer att jobba regleras i en individuell tjänstgöringsplan som tas fram tillsammans med dig.

MERITER

Som reservofficer kommer du att arbeta och utvecklas i flera nivåer. Den utbildning i praktiskt ledarskap som du får i Försvarsmakten är unik och du kommer även att ha stor nytta av den i din civila karriär.

Utbildningen

Det finns två olika utbildningar för att bli reservofficer beroende på om du ska bli specialistofficer eller officer. Reservofficersutbildningen (ROU) söker du som vill bli officer. Och Anpassad reservofficersutbildning (AROU) för dig som vill bli specialistofficer. 

Läs mer och ansök ROU 

Läs mer och ansök AROU 

Du ansöker till SOU, ROU och AROU  via Rekryteringsmyndigheten.

Ansök nu

Saknar du militär bakgrund börjar med  militär grundutbildning.

Om grundutbildningen