Plutonchef (OF1) till Försvarsmaktens personskydd

Om tjänsten

Försvarsmaktens personskydd återfinns hos 13.Personskyddsskvadron vid 1.Militärpolisbataljon på Livgardet. Personskydd är en av Militärpolisens funktionsspecifika uppgifter och genomförs i alla konfliktnivåer, nationellt och internationellt. Uppgiften personskydd genomförs genom förebyggande och hindrande åtgärder syftandes till att skydda individers liv, hälsa och integritet mot aktörsdrivna hot, icke aktörsdrivna hot och olyckor.

Personskydd kan genomföras i olika nivåer, från rådgivning till insatser med skvadron. Uppträdandet varierar mellan militärt, civilt eller dolt för att påverka motståndarens möjligheter till verkan.

Personskyddsoperatörer är särskilt uttagna, utbildade och utrustade för att kunna verka i högriskmiljö med små enheter. God planering, sekretess och operationssäkerhet är väsentligt för att skapa goda förutsättningar att möta hot och risker.

Insatser genomförs inte sällan med kort förvarning vilket ställer höga krav på personalens förmåga. Personal vid skvadronen ges stort ansvar för planering och koordinering av arbetet. För att möta verksamhetens krav karakteriseras verksamheten vid skvadron i hög grad av personlig färdighetsträning såsom närkamp, skytte och insatsspecifika förberedelser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvarar för rekrytering och utbildning av egen pluton.
Ansvarar för arbetsmiljö, verksamhetssäkerhet samt personaltjänst vid egen pluton.
Insatsleder plutonens grupper i fred och kris.
Stödjer kompaniledning vid planering av verksamheten.
 

Vi ställer det stora krav på dig som officer. Du ska planera och tillsammans med dina gruppchefer utbilda plutonen mot krigsuppgifterna. Du kommer att forma din pluton, organisera och reorganisera efter de behov som du ser som nödvändiga för att lösa uppgiften. Du leder och planerar verksamheten för din underställda personal, dess utveckling och verksamhet. Då personskyddsuppgifter oftast löses i grupps storlek blir det plutonchefens uppgift att planera och fördela plutonens personal till de uppgifter som plutonen har att lösa.

KRAV

Körkort B
God förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift (svenska och engelska)
Godkänd vid uttagningstester
Officersexamen
Ej allergisk mot hundar alternativt att du är symtomfri vid behandling med receptfria läkemedel
 

Personliga egenskaper:

Förmågan att fatta sunda beslut, samarbetsförmåga samt målmedvetenhet är mycket viktiga egenskaper. Vidare är personlig mognad, stresshantering, flexibilitet och att vara lösningsorienterad viktiga egenskaper. Vi ser även att du har förmågan att anpassa dig till individuella skillnader. Utöver detta behöver du snabbt kunna ställa om från lugnare arbetsuppgifter till att lösa uppgifter med högt tempo. Säkerhetsmedvetenhet och ansvarstagande är grundläggande. Vi kommer att fästa mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande:

Militärpolis alternativt polis
Erfarenhet av internationella insatser
Militära förarbevis
Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten eller annan myndighet som av arbetsgivaren bedöms aktuell och relevant.

Övrigt:

Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Militär befattning: OF-1
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Om rekryteringen:

Samtliga ansökningar behandlas i konkurrens med övriga sökande och utefter skvadronens behov. De som efter ett första urval anses lämpliga genomför tester online som hanteras av HR-centrum. Kandidater som efter online-tester anses lämpliga kallas löpande till intervjuer under våren 2024. 

För information om rekryteringsprocessen och befattningarna kontakta:
Lg-1mp-psa@mil.se ange ”Rekrytering plutonchef 2024” i ämnesraden.

Fackliga företrädare
OFR/S Kenneth Hartikainen
OFR/O Orry Finnermark
SEKO Thomas Klasson
SACO Johan Gillemyr

Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-27

Din ansökan ska innehålla CV, välliknande foto samt intyg om genomförd grundutbildning och officersutbildning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 23 april 2024
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-05-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan