I21 söker nu Teknisk chef regemente

Om tjänsten

I21 Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår söker Teknisk chef regemente.

Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår I 21 återupprättades 2022. Förbandet har verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och ansvarar för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner samt Militärbas Sollefteå. Här får du möjligheten att vara med om någonting unikt, pånyttfödelsen av norrlandsinfanteriet.

 Vi söker dig som är officer med en djup teknisk kunskap och och som har viljan att ta dig an en ny utmaning. Du är som person flexibel och lösningsfokuserad. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter kopplade till I 21 fortsatta etablering, där kanske inte alltid allt redan finns på plats utan där det är dina insatser som bygger upp den tekniska tjänsten!

I 21 verkar idag från nuvarande grupperingar på Hågestaområdet i Sollefteå och från Frösön i Östersund. Två nya regementsområden ska uppföras för I 21 fram till 2030, ett vardera på våra respektive verksamhetsorter. Din arbetsplats kommer att vara på regementsstaben i Sollefteå, men då regementet har verksamhet på två orter förväntas du också under kortare perioder kunna arbeta i Östersund.

Om detta låter som en spännande utmaning är du välkommen att skicka in din ansökan till oss senast 2024-05-19.

Arbetsbeskrivning

Logistikavdelningen tillhör regementsstaben, och avdelningens uppgifter är bland annat, att under stabschefen inrikta och leda logistiken inom garnisonen och regementet. Avdelningen ansvarar för funktionen teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning. Den upprättar och följer upp verksamhetsöverenskommelser, svarar upp för logistikfunktionen i staben, leder inventering samt materiel- och ammunitionsbeställningsprocessen inom regementet. Vid avdelning arbetar såväl militär- som civil personal. Avdelningen är verksam inom både planerings- och genomförandeprocessen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom teknisk tjänst. Inom ditt ansvar för funktionen teknisk tjänst vid I 21, kommer du att upprätta systemsäkerhetsplan, ställa uppgifter och funktionsmålsättningar till underlydande chefer avseende teknisk tjänst, men också stödja infraprocessen med behovsunderlag för garage, utbildningsgarage, vård-, spol- och smörjhallar till de nya regementsområdena. 

Kvalifikationer:

Officerexamen, OR7-8/OF 2-3
Officer i teknisk tjänst
B-körkort


Meriterande:

Logistikutbildning
Erfarenhet från liknande tjänst
Erfarenhet av tjänstgöring i högre stab
Goda kunskaper i system LIFT, PRIO 5/6 och VIDAR
Kunskap i materielanskaffningsprocessen
Brand- och/eller elsäkerhetsutbildning
Körkort/förarbevis i FM (lastbil, buss, bandvagn)
 

Till dina personliga egenskaper hör att du: 

Har en gedigen militär yrkeserfarenhet och har innehaft flera befattningar
Är flexibel och beredd att arbeta under tillfälliga förhållanden
Har förmåga att arbeta självständigt och förmåga att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs
Har ett högt säkerhetsmedvetande
Är en stark individ med hög integritet, social kompetens och fingertoppskänsla
Är en föregångsperson och äger en god samarbetsförmåga
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen
 

I din ansökan tillsammans med CV och personligt brev vill vi att du bifogar följande handlingar:

Officersexamen/anställningsbevis för militära befattningar
Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom    
Försvarsmakten
Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst
Eventuella löneanspråk 
 

Övrigt:

Befattningen är en tillsvidareanställning som yrkesofficer och innebär krigsplacering.

Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.

En anställning i Försvarsmakten innebär skyldighet att tjänstgöra i internationell tjänst.

Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten. Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.

Arbetsort: Sollefteå

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

I 21 värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet.

Frågor angående befattningen besvaras av:

Urban Häggström, Stabschef, 070-288 07 56

August Eriksson, Tf Logistikchef, 073-084 20 81

Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:

Malin Lidström, HR-generalist 070-318 79 66

Fackliga företrädare:

OFRO kontaktas via mail, OF-I21@mil.se
OF Bothnia:, of-bothnia@mil.se
SEKO: Martin Sivertsson, 070-629 06 51  

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 maj 2024
  • Plats: Sollefteå, Västernorrlands län, Sverige
  • Förband: Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår – I 21
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-09-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan