Samverkansofficer MRV/J9

Om tjänsten

Samverkansofficer MRV/J9

Regional stab Väst (MRV stab) är ett krigsförband i Skövde med mindre del i Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civil personal. Chefen för Västra Militärregionen (C MRV), med stöd av den regionala staben, leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala civila aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ-/taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande personal och hemvärn.

MRV stab J9 Samverkansavdelning (MRV J9) består av fyra personer. Utöver dessa finns ett större antal reservofficerare knutna till avdelningen.

Som samverkansofficer vid MRV J9 arbetar du, tillsammans med övriga i avdelningen, med att utveckla och fördjupa samverkan med regionala och lokala myndigheter och aktörer i Värmland-, Örebro-, Halland-och Västra Götalands län. Din stationeringsort är Skövde men du ska också tidvis kunna tjänstgöra i Göteborg då flertalet av samverkansaktörerna som MRV stab arbetar med återfinns i Göteborg..

I staben deltar du i olika arbetsgrupper och i stabens planering. Tjänsten innebär en hel del resor inom MRV geografiska områdesansvar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom samverkansavdelning

 • Genomföra civil-militär samverkan på högre regional-, regional- och lokal nivå med civila myndigheter, organisationer och aktörer.
 • Upprätthålla en aktuell lägesbild avseende civilläget inom MR V.
 • Delta i krisberedskapssystemets nätverk, ex. regionala och lokala samverkansråd.
 • Genomföra utbildning i civil-militär samverkan inom FM och som stöd till andra myndigheter.
 • Delta i interregionalt internationellt samarbete.
 • Delta vid militära- och civila övningar.
 • Tjänstgöra som Vakthavande befäl (VB) MRV stab.
 • Medverka i utveckling och inriktning av civil-militär samverkan på central nivå i samverkan med OPL INSS J9.
 • Stödja HKV vid order och remissarbete.
 • Stödja vid mottagande av samverkanspersonal från andra förband och civila aktörer.
 • Stödja vid avsändande av samverkanspersonal till regionala aktörer.

 

Kvalifikationer

 • Officersexamen samt HOP/SU
 • B körkort

 

Önskvärda kvalifikationer

 • Goda totalförsvarskunskaper.
 • Erfarenhet från insatsledning.
 • Erfarenhet från samverkan med civila aktörer.
 • God kunskap och erfarenhet av hantering och krav avseende uppgifter som omfattas av sekretess eller som är hemligt enligt Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL).
 • God förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt.
 • God pedagogisk förmåga samt trygg i rollen som utbildare.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
 • Marin- alternativt flygvapenbakgrund är meriterande.

 

 

Personliga egenskaper:

 • God förmåga att kommunicera och samverka med externa aktörer.
 • God social förmåga.
 • Förmåga att samordna verksamheter.
 • Goda ledaregenskaper.
 • God samarbetsförmåga.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrig information

Befattningen är vid MRV Stab J9 och är en OF3 befattning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Mj Anders Lundgren, 070-2665215

Placeringsort: Skövde

Lön: Individuell lön tillämpas

Urval och eventuell kallelse till intervjuer sker kvartal 2 2024.

Förhoppning om anställning under kvartal 3 2024.

 

Fackliga Representanter

Nås via vxl 0500-465000

 

OFR/O            Göran Hjert

OFR/S            Minde Passby

SACO             Camilla Rosensköld

SEKO             Lola Ahlgren

 

 

Sista datum för ansökan.  2024-05-30

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 april 2024
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Västra Militärregionen - MR V
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan