Utbildningsofficer OR 6 till Södermanlandsgruppen i Strängnäs

Om tjänsten

Om tjänsten

 

Södermanlandsgruppen (SLG) är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera och genomföra verksamhet med en hemvärnsbataljon (27.hvbat – Södermanlands hemvärnsbataljon). Bataljonen består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton och en flyggrupp.

SLG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat i Strängnäs.

Som utbildningsofficer ingår du i utbildningssektionen.

Utbildningsgruppen ansvarar även för logistikstöd och administrativt stöd till hemvärnsbataljonen.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Planera och genomföra utbildning av hemvärnssoldater vid övningar och utbildning.
 • Planera och genomföra utbildning inom ramen för hemvärnsbataljons (kompanis, plutons och grupps) strid.
 • Som skjutledare planera och genomföra utbildning med skarp ammunition omfattande grundläggande skjututbildning och FUSA.
 • Planera och genomföra utbildning av hemvärnsförbandens chefer (Taktik/Stridsteknink).
 • Utvärdera och utveckla utbildningsmetoder och pedagogik gentemot hemvärnsförbanden.
 • Planerar, leder och genomför lokala, regionala och centrala kurser avseende hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer.
 • Mentor för tilldelat hemvärnskompani med ansvar för uppföljning av kompaniets kompletterande utbildning (KU), beställer materiel, övningsterräng mm för tilldelat kompanis KU.
 • Kontrollerar och godkänner övningsplaner för tilldelat kompani.
 • Planerar tilldelat kompanis övningar i samråd med kompanichef.
 • Kunna vara utbildningsgruppens ämnesföreträdare inom till exempel sjukvårdstjänst, vapentjänst, motortjänst, hundtjänst, båttjänst etc beroende på tidigare kompetens.

 Krav

 • Svensk medborgare
 • Officer (OF eller OR)
 • B-körkort
 • Godkänd säkerhets- och registerprövning
 • God fysisk förmåga
 • Grundläggande utbildning i markstrid på grupp- och plutonsnivå.
 • Faktisk kompetens skjutledare skjutbana samt skjutledare stridsskjutningar.
 • God förmåga att planera och genomföra övningar.

 Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av befattning vid förband med till exempel inriktning mot säkerhetsförbands-, markstrids- eller spaningstjänst.
 • God administrativ förmåga.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
 • Förmåga att leda arbetsgrupper.
 • Färdighet i system PRIO och i OFFICE.
 • Militärt förarbevis på personbil, minibuss och SPRINT.
 • Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer.
 • Fordonsinstruktör.
 • Sjukvårdsinstruktör.
 • Hundtjänstinstruktör.
 • Utbildning på Stridsbåt, bevakningsbåt, gruppbåt, trossbåt, ledningsbåt motsv.

 Personliga egenskaper:

Du är kommunikativ och utåtriktad och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är ansvarsfull, noggrann och lojal, social med god samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund, allas lika värde.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

 Övrig information:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsorten är Strängnäs men tjänstgöring på andra orter inom mellersta militärregionen sker regelbundet.

Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring.

Tjänstgöringsgrad: Heltid.

Tillträde: 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Mj Joakim Lööf, Utbildningschef. Nås via växel 0500-46 50 00.

 

Ansökan och urvalsprocess

Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV med referenser och personligt brev. Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

 

Facklig representanter:

Nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00

Saco: Margaretha Hessling

Seko: Lise-Lotte Larsson

OFR/O: Per-Erik Pallin

OFR/S: Anders Hamrén

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-15.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 juni 2024
 • Plats: Strängnäs, Södermanlands län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan